خشونت علیه زنان در حاشیه (قسمت سوم)

خشونت علیه زنان در حاشیه (قسمت سوم)ازدواج اجباری و معامله ای: این شکل از خشونت که اغلب در فقر مالی و فرهنگی ریشه دارد به شکل فروش دختران به علت اعتیاد خانواده و به شکل تبادل زن، همچون کالا، درمی آید. از جمله عوامل اجتماعی موثر در این نوع خشونت می توان به نبود قانونی در حمایت اجتماعی از زنان و نبود مراکز مشاوره خانواده در محلات حاشیه اشاره کرد.از پیامدهای این نوع خشونت می توان به ناسازگاری، دعوا و اعمال خشونت آمیز در خانواده ی تازه شکل گرفته اشاره کرد، همچنین این نوع ازدواج باعث بروز افسردگی در زن و پرورش کودکان در محیطی خشن و افسرده می شود که در نهایت به بازتولید خشونت و فقر فرهنگی در جامعه منجر می شود.اجبار به اعتیاد:این خشونت معمولا در خانواده هایی که پدر یا شوهر معتاد است روی می دهد، وفور مواد به ویژه مواد صنعتی از عواملی بوده که در سالهای اخیر به گسترش این خشونت دامن زده است. هم چنین نبود ضمانت اجرایی در موارد قانونی مربوط به مواد مخدر و هم چنین نبود زیرساختهای حمایتی بر شدت و دامنه ی این خشونت می افزاید. از پیامدهای اعتیاد اجباری می توان به گرایش به فروش نوزادان، بی پناهی و اعتیاد کودکان خانواده، ورود زنان در چرخه ی فحشا و مواد مخدر و در نهایت افزایش جمعیت حاشیه نشین و افزایش بزهکاری در جامعه اشاره کرد.اجبار به تن فروشی: این شکل از خشونت اغلب به دلیل ناتوانی خانواده در تامین معاش، از دست دادن حمایت خانوادگی و هم چنین اجبار به تامین مواد برای شوهر معتاد بوجود می آید. در سطح اجتماعی نیز عواملی چون عدم حمایت جامعه، فقر مالی حاشیه نشینان، وجود ناامنی در حاشیه، نبود زیرساخت های حمایتی نظیر خانه های امن و زیرساخت های اشتغال زایی و نیز ناکارآمدی نهادهای مدنی بر این مشکل می افزاید. پیامدهای اجبار به تن فروشی در سطح خانواده شامل افزایش بیماری های درمان ناپذیر، تاثیر منفی بر کودکان ( تاثیر روانی، انتقال بیماری به کودک و ابتلا به فحشا و اعتیاد در کودکان ) و سقوط روانی و اجتماعی زن می شود. رواج فحشا در جامعه، تولد نوزادان بی سرانجام، شیوع بیماری های مقاربتی در جامعه،ب ه خطر افتادن امنیت اخلاقی جامعه و افزایش کارتن خوابی نیز از پیامدهای اجتماعی این معضل محسوب می شوند.اجبار به موادفروشی و تامین مواد: مانند بسیاری دیگر از خشونتهای ذکر شده این شکل از خشونت نیز اغلب در اثر فقر مالی و اعتیاد همسر یا پدر بوجود می آید. نبود کار در مناطقی چون بلوچستان، تقاضای بالا برای مواد مخدر درجامعه، درآمد بالای حاصل از فروش مواد در نبود شغل مناسب باعث روی آوردن زنان به این شغل می شود. لازم به ذکر است که ناکارآمدی سیستمهای مبارزه با مواد مخدر و نبود زیرساخت های اشتغال زایی برای زنان در جامعه نیز از علل موثر در بروز این معضل است، که در بسیاری موارد این خشونت منجر به اعتیاد خود زن فروشنده، درگیری کودکان او در فروش مواد و درگیری زن فروشنده در فحشا می شود. هم چنین در سطح کلان تر این خشونت به رواج مصرف مواد مخدر در جامعه، رواج اعتیاد در زنان، رشد بزه در میان زنان و فروپاشی بنیان خانواده می انجامد.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *