نظم ساده لوحانه ریاضی

نظم ساده لوحانه ریاضی

تمام سعی مدرنیته و علوم جدید غربی، تنظیم جهان با نظم ریاضی است.نظم ریاضیاز کتاب تمدن بدلی:جهان پیرامون ما در غایت نظمی عمیق و فوق پیچیده متناسب با علم بی انتهای خالق متعال آفریده شده در حالیکه اگر در جهت بهره کشی تنگ نظرانه از طبیعت، بخواهیم ریاضیات و نظم بسیط فیزیک را جایگزین این نظام عظیم نماییم باعث تنزل عالم در حد جهانی مرده و بی روح و مولد انسانی سرد و رباتیک خواهیم بود…. باید آگاه باشیم که وحشیگری غرب از نوع مغولی نیست بلکه حیوانیتی منظم دارد و سعیش بر آن است که با ایزوله کردن خود در محیطی مصنوع، نظمی تکرارپذیر و قابل پیشبینی ایجاد نماید تا در آن چهارچوب براحتی و بدون مزاحمت به چراندن و ارضای شهوات حیوانی خود مشغول شود…. تلقی نظم ریاضی از انتظام پیچیده هستی همانند آنست که بخواهیم با قطره چکانِ مدرّجی مجموع آب سیاره زمین را اندازه بگیریم!… هنگامی که فیزیک تحولات جهان را با قوانین ساده خود تحلیل می‏کند باور می‏کنیم که جهان با قوانین نیوتن و امثالهم اداره می‏شود و از آن بدتر اینکه براساس همان قوانین اقدام به تولید ماشین‏هایی برای بهتر زندگی کردن می‏کنیم!ارمغان مدرنیته… فرمول نیوتن و قوانین ترمودینامیک در سیستم فرضی خود صحیح اند و جواب می‏دهند ولی چون چند پارامتر محدود از بی‏نهایت پارامترهای هستی را لحاظ کرده اند علمی ناقص اند و جهان واقع هرگز آن سیستم ایزوله‏ ای نیست که محاسبه گر آن فرمول‏ها تصور کرده و اگر به همان علم ناقص خود ببالیم و در جهان تصرف کنیم وبا آن قوانین، ماشین‏ها و خودرو‏ها و راکتور و سازه‏ های مسکونی و … بسازیم به ما نتیجه محدود کار خود را می‏دهند ولی به مقدارِ نقصِ علمی ای که پشتوانه ساخت آن بدان مبتلاست جهان را تخریب می‏کنند.تمدن بدلی bornos.blog.ir

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *