قدرت فروش با نگهداری سوابق مشتریان

قدرت فروش با نگهداری سوابق مشتریان

تصور کنید چه می شد اگر شما فروشنده موفقی باهزاران مشترک کوچک و بزرگ باشید یا خودتان را به عنوان فروشنده ای مشغول مدیریت یک یا دو قرارداد مهم برای شرکت های چند میلیون دلاری و در حال مراوده با بیست تن یا بیشتر در هر شرکتی تصور کنید که هر یک از این افراد سرپرست بخشی با تخصص خاص و فهرستی از مسئولیت ها هستند.در آغاز هر روز کاری تلفن زنگ می زند. در آن سوی خط می تواند یکی از کارکنان این شرکت ها، در هر مرحله از روند فروش باشد و از شما هر سوالی داشته باشد. یا ممکن است مشتری باشد که شما سعی کرده اید با او تماس بگیرید. یا ممکن است تلفن حتی یک زنگ هم نزند. بنابراین به عهده ی شماست که زنگ بزنید. باید مطمئن شوید به کسی زنگ می زنید که هنوز به او زنگ نزده اید یا به تازگی به او زنگ نزده اید. یا شاید نیاز باشد تماس روز قبل یا روزهای قبل را پیگیری کنید.با شماست که معین کنید چه چیزی مربوط ترین اطلاعات برای شرکتی خاص است. ولی در اینجا برخی از موارد اساسی را که هر فروشنده ای در دسترس داشتن آن را مفید می داند می بینید:یک برگ اطلاعات مشتری یک صفحه ای شامل اطلاعات اصلی در مورد مشتری مثل نام شرکت، نشانی، شماره تلفن، نام و شماره ی تلفن کارکنان کلیدی، مدیریت و تصمیم گیرندگان و پیشینه و سابقه مشتری.گزارش فعالیت هایتان در مورد تماس با مشتری، این که چه اقداماتی انجام داده اید (در صورت اقدام) و نتایج اقدامات (این گزارش می تواند در پایین یا پشت برگه اطلاعات مشتری، اگر جا باشد یادداشت شود یا می توان آن را در صفحه ای جداگانه یاداداشت کرد. این گزارش باید بسیار ساده باشد و جایی برای تاریخ تماس و یک قسمت برای یادداشت اقدامات انجام شده، نتایج و آنچه نیاز به پیگیری دارد، داشته باشد.)نسخه هایی از مکاتبات یا پیشنهادهای اخیر که هنوز در جریان هستند.نسخه هایی از آخرین قرارداد فروش (اگر چیزی فروخته اید).در مجموع بایگانی شما باید:دستیابی به اطلاعات حیاتی را در ظرف چند ثانیه امکان پذیر کند.به روز کردن آن وقتی که پای تلفن صحبت می کنید یا هنگامی که در جلسه ای حضور دارید آسان باشد.پاکسازی آن هنگامی که اطلاعات خاصی دیگر مورد نیاز نیست آسان باشد.چگونه نگهداری سوابق به شما قدرت می دهدراه و رسم تجارت، اغلبِ مردم را ملزم می کند تا در آغاز گفتگو نام خود، نام شرکت، عنوان یا بخش اداریشان، را معرفی کنند. اگر خوش اقبال باشید، وقتی که یک مشتری به شما زنگ می زند دست کم این شاکله ی معرفی را در اختیار شما می گذارد تا به حافظه بسپارید. اگر چه این اطلاعات به شما کمک می کند اما اطلاعات بسیار دیگری نیز وجود دارند که دانستن آنها می تواند برای شما در آغاز هر مکالمه ی فروش مفید باشد.فرض کنید از قبل قدری اطلاعات در مورد مشتری جمع کرده اید و آن را در بایگانی که به سادگی قابل دسترس است نگه داشته اید. شما قادر خواهید بود به یک معرفی ساده گوش دهید و در مدتی کمی بیش از سلام و احوالپرسی به اطلاعات زیر دست یابید:با چه کسی صحبت می کنید؟عنوان یا موقعیت او در شرکت چیست؟چه کسی در آن شرکت تصمیم خرید می گیرد؟آن شرکت چه می کند؟به چه دلایلی ممکن است این شرکت از شما خرید کند؟آیا با رقیب شما معامله می کند؟چه تبلیغات یا اطلاعاتی را دریافت کرده است؟از شما چه خریده است یا چه می خواهد بخرد؟آخرین بار چه موقع با این شرکت یا فرد تماس گرفته اید؟آخرین باری که با این شرکت تماس گرفتید چه روی داد؟با آگاهی از این موارد درباره ی مشتری احتمالی یا مشتری مستعد، خودتان را در موقعیت قدرت برای کمک به آن ها جهت داد و ستد بیشتر قرار می دهید یا بهترین خدمات را عرضه می کنید.ادامه مقاله در این لینک https://izaco.ir/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86/

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *