جا

جاچرا همش یاد گرفتیم که فکر کنیم فقط تن نیاز به جا داره؟چرا همش یاد گرفتیم که فکر کنیم فقط اتاق یعنی جا؟فهمیدم، ما ها یاد گرفتیم که فکر کنیم، ما ها فکر نمی‌کنیممکان های زیادی هستن که می‌شه از اونا به “جا”، تعبیر کردمثلِ وقتی که, آدمای اطرافت برات می‌ذارن؛ اونا در واقع دارن یه جا برای تو می‌سازن که تو خودت رو نشون بدی و شاید موندگار بشی توی یه “جا” ی دیگه، به اسمِ خاطره که همین خاطره، توی یه “جا” ی دیگه به اسم یاد نگه داری می‌شهو اگه توی “جا” ی اول که وقت هست، خودت رو خوب نشون بدی، یادِ تو می‌ره توی یه “جا” ی خوب به اسم ذهن و باعثِ آرامش می‌شیو اگه خودت رو خوب نشون ندی، یادِ تو می‌ره توی یه “جا” ی بد به اسمِ قلب و باعثِ درد می‌شیحالا شاید برات سوال باشه که چرا از ذهن به عنوانِ جای خوب، و از قلب به عنوانِ جای بد نام بردمیه “جا” باز کن تا توضیح بدم ..ولی من “جا”یی ندارممن یه کولیِ بی تعلقِ باد صفتِ کینه ای هستم؛من مهرپویام

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *