پاسخی به هموطن زرتشتی

پاسخی به هموطن زرتشتی

پیش از این در مطلبی که در آن بحث اثبات وجود یا عدم وجود خدا در میان بود در جلسات پایانی با فردی زرتشتی که در خارج از ایران ساکن بودند چند جلسه مناظره برگزار گردید.در این مطلب به اظهارات هموطنی زرتشتی دیگری پاسخ می دهیم که با انتشار متنی خطاب به مسلمانان ایرانی اظهار داشته اند: اگر ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ الله ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪالله ﺭﺳﻮﻝ الله ﺍﺳﺖ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ الله ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ، ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺻﺮﯾﺢ الله ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯼ ﻫﯿﭻ ﺷﮏ ﻭﺷﺒﻬﻪ ﺍﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﮐﻪ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺍﺳﺖ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺁﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ.ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ، ﺁﯾﻪ 4″ ﻭَﻣَﺎ ﺃَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦ ﺭَّﺳُﻮﻝٍ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻗَﻮْﻣِﻪِ ﻟِﻴُﺒَﻴِّﻦَ ﻟَﻬُﻢْ ۖ “ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯼ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﺍﺯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ.ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺑﻮﺩ.دین اسلام فقط اختصاص به عربها دارد چون زبان قرآن عربی است پس ملل دیگر نباید مسلمان شوند.شنیدن پاسخ به این دلیل مطرح شده برای علاقمندان خالی از لطف نیست و مکمل جلسه ای که در ابتدا به آن اشاره شده می باشد.پی نوشت:- ارجاع به هر قسمت از پادکست از طریق لینک در متن موجود و قابل به اشتراک گذاری با علاقمندان است.- اگر مایل به دنبال کردن مطالب هستید میتوانید هرجا که پادکست گوش می دهید نام پادکست را به فارسی یا انگلیسی جستجو نموده و عضو شوید، حتی امکان شنیدن از طریق صفحات وب، نیز مقدور است.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *