🌺 خود یا خدا؟

🌺 خود یا خدا؟

🔹می گویند احترام کسی را نگه دار که احترامت را نگه می دارد. چندی است می اندیشم این حرف درست است؟ مانند همان حرفی که در نظرات یکی از دوستان خواندم که گفته بود برای کسی بمیر که برایت تب کند.🌸نمی شود احترام کسی که حرمت نگه نمی دارد را نگه داشت به خاطر خدا؟🌸نمی شود احترام وجود الهی کسی که طاغوتی رفتار می کند را نگه داشت به خاطر خدا؟👈جواب، هم آری است و هم نه. ✅ آری برای کسانی که خدا را می بینند❌نه برای کسانی که خود را می بینندو تفاوت، در نگاه است. #احترام#تولیدی#تفکر

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *