نوشتن برای…!!!

نوشتن برای…!!!

در وسط مشکلات یا شادی ها مینویسم چون:نوشتن برای تخلیه احساسات! نوشتن برای آرامش روح و جسم!! نوتشن برای زندگی بهتر! نوشتن برای گفتن چیزهای ناگفته ی درون! نوشتن برای دادن امید به خود و دیگران!! نوشتن برای اینکه دیگران احساس تنهایی در مشکلات یا شادی ها نکنند!!نوشتن برای خواننده! نوشتن برای احترام به خود و دیگران!! نوشتن برای نوشتن! نوشتن برای… !!!

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *