گام به گام فارسی نهم | درس اول: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

گام به گام فارسی نهم | درس اول: آفرینش همه تنبیه خداوند دل استمعنی شعر آفرینش همه تنبیه خداوند دل است بـامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهاردر صبح یک روز بهاری که طول شب و روز آن یکسان میباشد، تماشای بهار و دیدن صحرا بسیار زیبا و لذّت بخش است.لغت‌ها: بامداد: صبح زود / لیل: شب / نهار: روزآرایه‌ها: لیل و نهار: آرایه تضاد / بهار و نهار: آرایه جناس / دامن صحرا: آرایه جان بخشیآفرینش همه تنبه خداوند دل است
 دل، ندارد که ندارد به خداوند اقرارتمام پدیده‌های جهان هستی برای بیداری و آگاهی انسان‌های عارف است و کسی که به وجود خدا اعتراف نکند، هیچ ذوق و احساسی ندارد.لغت‌ها: آفرینش: آفریده های جهان هستی / تنبه: هوشیار کردن / خداوند دل: انسان عارف (صاحب دل)آرایه‌ها: دل، خداوند، ندارد: تکرار / که و به : جناس / دل : مجازا احساس و عاطفهجهت مشاهده ادامه معنی شعر و همچنین پاسخ خود ارزیابی و گفت و گو و نوشتن روی لینک زیر کلیک کنید.مشاهده ادامه گام به گام

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *