ذکر چیست و دعا کی لازم میشود ؟

ذکر چیست و دعا کی لازم میشود ؟ذکر چیست و دعا کی لازم میشود ؟دین، چیزی جز ذکر خدا نیست. اما ذکر خدا چیست؟ذکر خدا، هشدار بیداری است که ما باید مرتب به خودمان بدهیم. مخصوصاً هنگامیکه داریم بخواب غفلت فرو می رویم و از خدا دور میشویم.ذکر خدا یعنی یادآوری وظیفه و ماموریتی که خدا ما را برای انجام آن به این جهان فرستاده است. هشدار بیدارباش به خودمان در هر لحظه، که یادمان نرود از کجا آمده ایم و به کجا باز خواهیم گشت، چه هستیم، که هستیم و کار اصلی مان در این جهان چیست.خداوند، انسان را به عنوان یک فرزند یا شاگرد مورد علاقه خود خلق می کند. از وجود خودش که هوش خالص است به اندازه لازم و کافی در وجود او می گذارد و او را به این جهان می فرستد تا اوامر او را که خداگونگی و انسانیت در این جهان است انجام دهد و کارهای خدایی کند. انسان حق دارد بخشی از این هوش خدادادی را صرف زندگی جسمانی خود کند. اما با بقیه آن باید ماموریت خدا را به انجام برساند و خود را با انجام این ماموریت به مقام خداگونگی و انسان کامل برساند. او نباید ولخرجی کند. نباید زیاده روی کند و سرمایه خدا را بیهوده خرج کند و آن را از بین ببرد و اگر چنین کند در بازگشت باید حساب و کتاب پس بدهد و محاکمه می شود.این طرح خدا و برنامه او برای زندگی انسان است. انسان باید مرتب این طرح و برنامه را با ذکر در خود یادآوری نماید تا مبادا فراموشش شود و سرمایه خدا را هدر دهد و از بین ببرد.ذکر خدا فقط نماز نیست. ذکر خدا حضور است. حضور در این لحظه که محضر خداست. نباید از خدا زیاد دور شود و اگر بهر دلیل مثلاً مرور اطلاعات ذخیره شده در کیسه ذهن خود، مدتی دور شد باید بلافاصه و با شرمندگی و عذرخواهی دوباره به این لحظه که خداوند در حضور دارد، بازگردد و از اعمال و رفتار خود مراقبت نماید و در جهت استکمال خود کوشش نماید.ذکر خدا یک تمرین ذهنی و زبانی است. دعا هم مانند نماز ذکر خداست و همین کارکرد را دارد. دعا فقط در همین زمینه یعنی احساس حضور لازم است و کارساز خواهد بود. در زمینه های دیگر ذکر و دعا معنی ندارد و خداوند به آن توجهی ندارد و آن را مستجاب نمیکند.بس دعا ها کان زیان است و هلاکاز کرم می نشنود یزدان پاکمولانانه تنها انسان بلکه سایر باشندگان نیز از طرف خداوند در این جهان ماموریت دارند. همه موجودات در حد و اندازه و ظرفیت خود وظیفه ای بر عهده دارند که باید انجام دهند و می دهند. هیچکدام از باشندگان از محدوده خود تجاوز نمی کنند و از متابعت خداوند دور نمی شوند. اما انسان بلحاظ هوش خاصی که دارد و اختیار و آزادی که خداوند به او عطا کرده تا ماموریت مهم تری را انجام دهد از محدوده وظایف و اهداف ماموریت خود خارج میشود و مرتکب ظلم و خطا و گناه می شود.دین چیست؟دین خدا، ذکر خدا و مرور دستورالعمل انجام این ماموریت مهم است.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *