همه چیز درباره فرگشت!

همه چیز درباره فرگشت!

به شکل کلی انسان دارای 8 گونه مختلف بوده که همگی آنها نزدیک به 2 میلیون سال پیش از یک جد مشترک شکل گرفته اند! اولین و قدیمی ترین گونه انسان ها، انسان ماهر نامگذاری شده اند که در حقیقت جد قدیمی تمامی انسان ها هستند! آنها کمترین شباهت را به انسان های خردمند امروزی داشته اند!انسان های ماهر طی هزاران سال از تانزانیا (جنوب آفریقا) به شکل پراکنده ای در جای جای افریقا به شکل های گروهی زندگی میکرده اند، انسان های ماهر توان مکالمه نداشتند و ترجیحا از شکار حیوانات شکار چی دیگر و یا گیاهان و میوه ها تغذیه میکرده اند!انسان های ماهر تا 1.5 میلیون سال پیش زندگی میکرده اند اما در نهایت منقرض شدند! اما این انقراض به معنای نابودی نبود! در حقیقت گروه های مختلف انسان ها طی زمان 500 هزار ساله به گونه های دیگر انسانی تقسیم شدند: انسان راست قامت، انسان رودولفی و انسان کار ورز تماما این سه نوع انسان ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته اند! انسان رودولفی در کنیای امروزی میزیسته و توان ساخت سلاح نداشته اما استرادژی شکار اولین بار در این گونه انسان شکل گرفت! این انسان ها با سنگ و چوب که سلاح طبیعی محسوب میشوند به شکار حیوانات ضعیف میرفته!فسیل های 1.9 میلیون ساله از جمجمه انسان ماهر انسان راست قامت را برخی همان انسان رودولفی میپندارند که تنها اختلافات کمی با انسان های دیگر داشته! این انسان ها اولین گونه بودند که توان ساخت سلاح داشتند و شکار میکردند و در مناطق اوراسیا پخش شدند! این انسان ها طی صد هزار سال مجدد شاخه بندی شدند درست در کنار انسان های راست قامت! انسان گرجی ( که ضعیف ترین نوع انسان ها بودند) ، انسان نئاندرتال (که قوی ترین گونه از نظر قدرت بدنی بود) ، انسان هایدلبرگی و انسان خردمند(خودِ ما) در مناطق اوراسیا و آفریقا گسترش پیدا کردند!دلیل منقرض شدن انسان راست قامت مشخص نیست اما انسان های گرجی کاملا مشخص است ! این انسان ها ابتدا در اطراف گرجستان امروزی گسترش پیدا کردند اما با مهاجرت های خود در پی یافتن غذا و زندگی ای کم خطر تر، انسان های گرجی در مناطقی میزیستند که به شکلی وفور نعمت بوده در سواحل جنوبی هند و چین و غالبا از راه کشاورزی و شکار ماهی ها زندگی خود را بدون هیچ تنشی میگذرانده اند، اما چیزی که جان آنهار را گرفت یک فاجعه ی طبیعی بوده (سیل، طوفان، سونامی) چون چیزی که دیرینه شناسان از فسیل ها در میابند این چنین است که تمامی این انسان ها در بازه زمانی کمی منقرض شده اند!شبیه سازی از روی فسیل های کشف شده از یک انسان راست قامت متعلق به 250 هزار سال پیشانسان نئاندرتال به دلیل شکار های خطرناکی که میکردند منقرض شدند، آنها سر نترسی داشتند و حتی با اجداد کرگردن های امروزی که سه برابر بزرگ تر بودند درگیر میشدند! (هیچ حیوانی جرات شکار کردگردن را ندارد) پس این سر نترس نئاندرتال ها دلیل قانع کننده ای برای انقراض آنهاست! هرچند که در ژن انسان های امروزی هم اثراتی از آنها وجود دارد که نشان میدهد که با انسان های خردمند آمیزش داشته اند!انسان های هایدلبرگی که قبل از نئاندرتال ها و انسان خردمند از انسان راست قامت فرگشت پیدا کرده بودند و در حقیقت ما نیای این نوع انسان هستیم اولین گونه انسان ها بودند که توان مکالمه بسیار مبتدی را داشتند! و نقاشی های مختلفی بر روی دیواره ی غار ها میکشیدند! این گونه هم یا به انسان خردمند و نئاندرتال فرگشت پیدا کرد و یا منقرض شد!شبیه سازی یک انسان نئاندرتال بر اساس فسیل های کشف شده 143 هزار ساله!انسان خردمند و نئاندرتال فرگشت یافته از هایدلبرگیانسان هایدلبرگی و گرجی فرگشت یافته از راست قامتانسان رودلفی ، کار ورز و راست قامت فرگشت یافته از انسان ماهرو انسان ماهر که در اصل شباهت بسیار زیادی به شامپانزه ها و میمون های امروزی دارد میتواند از موجودی با این شباهت فرگشت یافته باشد!دلیل این که ما میمون ها را امروزه هم میبینیم بسیار روشن است در روند فرگشت خود انسان انسان ماهر در زمانی که انسان راست قامت هم زندگی میکرده وجود داشته ! اما آیا انسان راست قامت حدس میزد که یک شبه میمون جد مشترک او در حدود 500 هزار سال پیش است؟و یا در زمانی که انسان کارورز هنوز منقرض نشده بود انسان های خردمند وجود داشته اند!آیا انسان خردمند فکر میکرد که انسان کار ورز، خود اوست در 400 هزار سال پیش؟حال منظور میمون بودن انسان نیست! انسان ها میمون نیستند بلکه موجوداتی هستند که به جای استفاده از درخت برای در امان ماندن روی دوپا ایستادند و با خلاقیت و مهارت سلاح ساختند و به جای فرار از دشمنان طبیعی با آنها جنگیدند و از هوش بهره بردند!از نظر مغزی حافظه کوتاه مدت شامپانزه 50 برابر انسان قوی تر عمل میکند!حافظه بلند مدت فیل 2 برابر انسان ها بهتر عمل میکندمغز نوعی دلفین همانند رادار عمل میکندکلاغ ها در حل پازل و معما تا 3 برابر سریع تر از انسان ها عمل میکنند!تنها پیشرفت مغز ما نسبت به این حیوانات خلاقیت و خیال پردازی های ماست!نظریه ی فرگشت عمر بسیار کمی دارد و برای یافتن یک سند بسیار دقیق برای اثبات بی چون و چرای این نظریه عمر کوتاه این نظریه نمیتواند آزمایش ها را بین نمونه های زنده طی این زمان کوتاه با حتم اعلام کند!درباره ی فسیل ها نتیجه مشخص است! و هیچ چون و چرایی برای زیر سوال بردن این تحقیقات و آزمایشات تا کنون نتوانسته چیزی را زیر سوال ببرد! تنها دلیلی که فرگشت را فعلا ناقص میکند آزمایشات حال حاظر روی گونه های مختلف است که آن نیز نیاز به زمان دارد! طبق گفته های متخصصین فرگشت، برای مشخص شدن کامل یک تغییر در یک گونه خاص حداقل به دو هزار سال زمان و آزمایش روی آن گونه نیاز است!اما در همین بازه های زمانی کوتاه سال های کم(نزدیک به دویست سال) از پیشرفت علم ژنتیک و ثبت آمار و نتایج و بررسی ها روی گونه های متفاوت جانوری از جمله انسان نتایج جالبی به دست میایند که میتوانند شواهدی برای این انتخاب طبیعی باشند:که چیزی حدود ۱۵ سانتی متر افزایش یافته، عده ای بر این باورند که این تغییرات در ژنتیک ریشه در این دارد که انسان ها هنوز در روند راست قامت شدن هستند و ستون فقرات انها رو به راست تر شدن پیش میرود عده ای دیگر بر این باورند که کمک های پزشکی و بهتر شدن تغذیه ی مردم دلیل اصلی این تغییرات است، فرقی ندارد که کدام یک از این دو استدلال دلیل درست تر است، هر دوی این دلایل در نهایت انتخاب طبیعی و تغییر در ژنوم انسان را نتیجه میدهد!طبق پژوهش های انجام شده انگشت های پای انسان ها به طور متوسط در حال کوتاه تر شدن است اما این کوتاه تر شدن باعث نمیشود اندازه ی خود پا کوتاه شود، در اصل اندازه انگشتان نسبت به کل پا کوچک تر شده و دلیل آن بسیار روشن است! ما هزاران سال است که از انگشتان پایمان استفاده نمیکنیم! اگر به فسیل های یک و نیم میلیون ساله انسان نگاهی بیاندازیم متوجه این موضوع میشویم که نسبت انگشتان پای آنها به خود پا بسیار بزرگ تر از انسان های امروزی بوده!در این مورد هم ممکن است انتخاب طبیعی با کمک های پزشکی و تغذیه در ژنوم ها تاثییر گذاشته باشد اما دلیل دیگر سخت تر شدن کار چشمان ما نسبت به صد سال پیش است! به طور متوسط انسان های امروزی سه برابر بیشتر از انسان های صد سال پیش از چشمان خود کار میکشند و این باعث شده که اندازه ی متوسط چشم انسان ها نسبت به صد سال پیش نزدیک به 3.43 میلی متر(343 میکرون) بزرگ تر شود! قاعدتا به این جمله برخورد داشته اید که وقتی شخصی برای ریزش مویش هیچ چاره ای نمیابد در آخر به او میگویند که این ریزش ژنتیکی است! اما هرگز دلیل انرا میدانستید؟ در این جا ابتدا باید از تغذیه و شامپو ها شکایت کرد چون ژنتیک به این توجهی ندارد که شما چه مقدار به موهای خود میرسید و چقدر تغذیه ی شما مناسب است بلکه به عامل از زمانیس که اجداد شما این رسیدگی هارا به درستی انجام نداده اند پس در اطلاعات وراثتی شما این ضعف عمل کرد ثبت میشود و نکته جالب تر اینجاست که جد هایی که شروع کننده ی این اتفاق هستند هرگز با ریزش مو مواجه نمیشوند و این ژنوم را برای اجداد بعدی به ارث میگذارند!نشریه ی Sun تصویری از انسان 3000 سال آینده منتشر کرد که به حدی این تغییرات اغراق آمیز است و پشتوانه علمی زیادی ندارد اما اگر از روی احتمالات در نظر بگیریم نه طی 3000 سال بلکه تا چند صد هزار سال آینده میتوانیم شاهد چنین انسان هایی باشیم! ین که ما مجدد یک تغییر اساسی در ژنوم هایمان ایجاد کنیم در وحله اول بستگی به تغییر شرایط محیطی و در وحله ی دوم بستگی به پیشرفت علم دارد!همانطور که خواندید انگشتان پا و قد و چشم مو در معرض تغییرات است!طی همین تغییرات ما میتوانیم در آینده شاهد انسان هایی با قد بلند، چشمانی درشت، ترجیحا با موهایی کم در بدن، پا هایی بدون انگشت باشیم! احتمال اینکه دندان ها هم به دلیل ضعفی که دارند به خاطر خوردن مواد شیرین و قندی انسان ها در صده اخیر در اینده ممکن است شاهد دندان هایی یک سره باشیم و هم چنین به دلیل استفاده ی بیشتر از دستانمان در کار هایی که دقت دستان در آن زیاد است ممکن است انگشت دستان کشیده تر شود!از نظر مغزی در آینده به دلیل پیشرفت علم و استفاده کمتر از مغز هوش ما از خیلی جهات تضعیف میشود!از طرفی، خود انسان هم میتواند با پیشرفت علم در ژن خود تغییر ایجاد کرده و جهش هایی به دلخواه در خود شکل دهد! در هر صورت هر دوی این تغییرات باعث تکامل در انسان ها میشود!فرگشت به شکل کلی یک حقیقت علمی بر اساس جمع آوری اطلاعات بر اساس فسیل ها و دیرینه شناسی و شواهد است، و اگر کسی مخالف این نظریه باشد؛ تنها یک مخالف محسوب میشود! هرگز قرار بر این نیست که هر حقیقت علمی را همه انسان ها قبول داشته باشند و هیچ کس به زور و اجبار نمیتواند کسی را مجبور کند که این نظریه را باور داشته باشد، و درست برعکس هم وجود دارد! کسی نمیتواند به فردی که این نظریه را باور دارد تنها با حرف و بدون هیچ مدرک علمی ای بفهماند که این نظریه اشتباه است!پس خواهش بنده ی حقیر این است، اگر قبول ندارید زمین کرویست، اگر قبول ندارید آسمان آبی است، اگر قبول ندارید که زمین هر سال حدودا 365/4 بار دور خود میچرخد هیچ کس جلوی شما را نخواهد گرفت! اما باور شما، برای شماست و علم برای همه!پیچ اینستاگرام: @keyhanfact

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *