انواع حکم ها در پایتون

انواع حکم ها در پایتون

حکم های پایتون 1) حکم if ، یک بلوک کد تا رسیدن به else / elif را اجرا میکند .2) حکم for ، روی یک شئ از نوع تکرار شدنی تکرار میشود ، برای استفاده توسط بلوک مربوطه به هر متغیر محلی داده میشود .3) حکم while ، تا زمانی که شرط برقرار باشد بلوک کد را اجرا میکند .4) حکم try ، برای استثنا ها از ان استفاده میشود که اجازه می دهد بلوک کند همراه با آن با استفاده از except یا finally به کار گرفته شود .5) حکم raise ، برای ایجاد استنشاها از آن استفاده می شود .6) حكم class ، که یک بلوک کد را اجرا می کند و فضاهای محلی آن را به یک کلاس ملحق می کند . برای استفاده در برنامه نویسی شی گرا .7) حکم def ، تابع را تعریف میکند .8) حکم with ، که یک بلوک کند را به یک مدیر محتوا ضمیمه می کند . ( به عنوان مثال ، اندوختن یک قفل قبل از اجرای بلوک کد و آزاد کردن قفل بعد از اجرا ) .9) حکم break ، برای خروج از نزدیک ترین حلقه استفاده میشود .10) حکم Continue ، که برای پریدن از دور جاری و ادامه دادن از دور بعدی در نزدیک ترین حلقه استفاده می شود .11) حکم pass ، که به عنوان NOP از آن استفاده می شود از آن برای درست کردن بلوک کد خالی استفاده می شود .12) حکم assert ، که هنگام دیباگ کردن استفاده می شود . شرطی که باید اتفاق بیافتد را بررسی می کند . 13) حکم yield ، که از آن در توابع مولد ( جنراتور ) به جای return استفاده می شود14) حكم print ، مسئول چاپ کردن که در پایتون ۳ تبدیل به تابع ()print شد .15) حکم import ، که برای وارد کردن ماژول استفاده می شود .15) حکم import ، که برای وارد کردن ماژول استفاده می شود برای اموزش های هر یک از حکم ها و موارد ببشتر به کانال تلگرامی ما به ادرس :

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *