چگونه از api ناسا استفاده کنیم ?

چگونه از api ناسا استفاده کنیم ?برای استفاده از api ناسا ابتدا وارد لینک سایت ناسا شوید.بعد از وارد نمودن نام و نام خانوادگی و ایمیل کد api تولید میشود. https://api.nasa.gov/ مانند تصویر زیر:|از طریق api بالا میتوانم از امکاناتی که سایت ناسا برای استفاده در اختیار قرار میدهد استفاده کنیم.نمونه 1: از طریق لینک بالا میتوانیم به کدهای جیسون مربوط به عکس روز ناسا است دسترسی داشته باشیم.دریافت و نمایش کدهای جیسون برای تصویر نجوم روز ناسا به صورت زیر می باشد.کد ها برای دریافت و نمایش به صورت زیر خواهد بود. خروجی :سورس کد : https://codepen.io/hamid6767/pen/oNzeMao برایاستفادهازدیگرapiناساازhttps://api.nasa.gov/مشاهدهکنید.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *