Step Zero گام صفر

Step Zero گام صفر

اولین بحث حروف الفبا انگلیسی :(شاید بگین دیگه حروف الفبا کار داره!!!ولی کی میدونه شاید ۲.۳ یا ۱ نفر حتی مشکل داشته باشه همون کافیه.)YOU NEVER KNOW!!دومین بحث:🔴 شناخت فعل ، فاعل ، مفعول ، قید ، انواع ضمایر :🔼 فعل : کلمه ای که بر واقع شدن امری/کاری در سه زمان گذشته.حال.آینده دلالت دارددر زبان انگلیسی Verb یا V (مختصر).🔼 فاعل : کننده کار.در زبان انگلیسی Subject یا S (مختصر).🔼 مفعول‌ : کلمه ای که کار/امری بر آن انجام میشود.در زبان انگلیسی Object یا O (مختصر).🔼 قید : کلمه ای که بر مکان ، زمان ، حالت ، تکرار ، مقدار ، تأکید دلالت دارد.در زبان انگلیسی Adverb.🔼 انوع ضمیر : ضمیر فاعلی ، مفعولی ، ملکی ، انعکاسی.(Pronouns)فاعلی : ضمیری که جای فاعل می نشیند.(Active Pronouns)I : من he : او.مذکر she : او.مونث they : آن ها we : ما you : شما و توit : غیر انسان.اومفعولی : ضمیری که به جای مفعول جمله می نشیند.(Objective Pronouns)Me: من him: او.مذکر her: او.مونثthem : آنها us: ما you : تو.شماit : غیر انسان.اوملکی : ضمایری که قبل از اسم می آیند و مالکیت آن را نشان می دهند.(Possessive Pronouns)طبق گفته های بالا خودتون معنی کنیدضمایر انعکاسی‌ (Reflexive Pronouns) : دو کاربرد دارند۱.. وقتی فاعل و مفعول جمله یک شخص باشد.۲.. وقتی در جمله بخواهیم بر اسمی تاکید کنیم…پس مفعولی ، تاکیدی..بیشتر در آخر جمله و یا اسمی که خواهان تاکید آن هستیم می آیند.Yourself : خود تو Yourselves: خود شمابه عنوان تمرین اگه حالشو داشتین ۲ جمله بنویسید و در اون نکات گفته شده رو مشخص کنید.سلامت و تندرست باشید…

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *