متنفر شدن از نوشتن در 1 مرحله

متنفر شدن از نوشتن در 1 مرحله

همه می گویند، عاشق نوشتن شدن در 5 مرحله.در یک هفته نوشتن را روزمره کنیدچگونه به نوشتن عادت کنیمو سایر تیتر های مجذوب کننده.من چیز دیگری میگویمچگونه از نوشتن بدمان بی آید؟اون خودکاره. نه آمپول.احتمالا تمام کسانی که به نوشتن عادت دارند این را می دانند.نوشتن مثل آرزو یا هدف می ماند.تمام سعی خودمان را میکنیم که به آن برسیم کنیم. شب روز تلاش می کنیم تا آن را به دست آوریم.و بلاخره به آن هدف می رسیم.ولی بعد از مدتی اینقدر برایمان روزمره و ساده میشود که اصلا شور علاقه ی قبلا را به آن نداریم.میشود مثل سایر کار های روزمره. مثل مسواک زدن. از روی اجبار آن را انجام میدهیم. دلمان می خواهد مسواک را پرت کنیم در سطل و برویم بخوابیم. اما اگر انجامش ندهیم حس بدی پیدا میکنیم. حس کمبود.پس تنها راه دوست نداشتن نوشتن این است که به آن عادت کنیم.پس اگر در دوراهی ((نوشتن را دوست دارم یا نه؟)) گیر کرده اید، بهترین کار این است که به نوشتن عادت کنید. آن وقت دیگر شور و شوق قبلا را نخواهید داشت و دیگر برایتان عادی میشود.برای اینکه به نوشتن عادت کنید این را پیشنهاد میکنم. https://virgool.io/@kardojivan/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-3-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-jzwbspwyuala

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *