راهکاری برای تمامی مشاغلف

راهکاری برای تمامی مشاغلفثبت شرکت در کوتاه ترین زماناشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی به چه اسنادی نیاز دارند؟– هم اصل و هم کپیِ شناسنامه به همراه به انضمامِ کارت ملی– برای ثبتِ درخواست کد اقتصادی باید فرمِ مخصوص آن را پر کنید– یک کپی از جوازِ کسب که دارای اعتبار است– ارسالِ درخواستِ مکتوبِ خود مبنی بر دریافت کد اقتصادی– ۳ عدد عکسِ ۴*۳– فیشِ پرداختِ هزینه های صدورِ کد– شرکت های تجاری : ممکن است دو یا چند نفر تصمیم به تاسیس یک شرکت بگیرند . هر یک از افراد سهمی را یا در قالب نقدی یا ارائه یک محصول و خدمت ، در کار می آورند تا یک اقدام تجاریِ خاص و مدِ نظرشان را انجام دهند . این افراد تمام سود و زیانی که ازین کار به دست میاورند را بین خود تقسیم کرده و تازه در اینجاست که معنایِ حقیقیِ تجارت و سهیم بودن در همه چیز ، متجلی میشود .– شرکت های مدنی : در این نوع شرکتها ، اموال شرکاء برای خودشان است و سود زیانی که از شرکت حاصل شده به خودشان باز میگردد . لازم به ذکر است که عقد مساقات ، مضاربه و مزارعه هم در دسته بندی این نوع از شرکت ها قرار می گیرند .

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *