معنی شعر شیر حق فارسی هشتم

معنی شعر شیر حق فارسی هشتم

معنی شعر شیر حق فارسی هشتماز حضرت علی پاکی و نیکی و کردار را بیاموز و بدان که شیر خدا (لقب حضرت علی) از هرگونه فریب‌کاری پاک استحضرت علی در جنگی با پهلوانی رو به رو شد، با سرعت شمشیرش را بیرون کشید و با شتاب به سوی او دویدآن مرد، آب دهانش را بر صورت حضرت علی که مایه افتخار پیامبران و اولیا خدا است، انداخت.حضرت علی در همان لحظه شمشیرش را انداخت و در جنگیدن درنگ کردآن مرد جنگجو ار این رفتار حضرت علی و بخشش بی‌موقع متعجب شدگفت: «شمشیر تیز خودت را برابر من بالا برده بودی، حال چرا آن را انداختی و من را رها کردی؟»حضرت علی گفت: «من برای خدا شمشیر می‌زنم و مبارزه می‌کنم. من بنده خداوند هستم و نه بنده جسم و هوس‌هامن شیر خدا هستم نه شیر هوس‌های انسانی، رفتار من شاهد و گواه دین و عقیده من استوسوسه خشم و شهوت و حرص و طمع، انسان دین‌دار را از راه به در می‌کندوقتی پای چیزی به غیر از خدا به میان آمد، دیدم که شایسته‌ است شمشیرم را پنهان کنم.اخلاص: خلوص نیتمنزه: پاکدغل: حیله‌گری و فریب‌کاریغزا: جنگ با کافران در راه خداخدو: آب دهانآز: حرص و طمعشعر شیر حق از مثنوی معنوی انتخاب شده است. مولوی داستانی را از پاکی و نیک‌کرداری حضرت علی بازگو می‌کند. حضرت علی در یکی از جنگ‌های در راه خدا با کافری رو به رو می‌شود که آن مبارز آب دهان خود را بر صورت حضرت علی می‌اندازد. حضرت علی از این کار او خشمگین می‌شود و از مبارزه دست می‌کشد. وقتی آن مبارز از او علت را می‌پرسد، حضرت علی در جواب می‌گوید من در راه خدا می‌جنگم و اکنون که دیدم که فقط برای خشم خودم در حال جنگیدن هستم، شمشیرم را پایین آورده و از جنگیدن دست می‌کشم.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *