معنی شعر پیش از این‌ها فارسی هشتم

معنی شعر پیش از این‌ها فارسی هشتم

معنی شعر پیش از این‌ها فارسی هشتمدر گذشته فکر می‌کردم خانه خداوند در آسمان و میان ابر‌ها است.مثل قصر پادشاهان افسانه‌ای از الماس و طلا ساخته شده است.ستون‌های برج خدا از عاج و بلور ساخته شده است و با غرور بر تخت پادشاهی نشسته است.ماه یکی از درخشندگی‌های تاج خدا و هر ستاره پولکی بر تاج خداوند بود.رعد و برق‌هایی که در شب است، صدای خنده خداست و سیل و طوفان صدای فریادهای او استهیچ کسی نمی‌داند که او کجاست و کسی اجازه ملاقات و دیدنش را ندارداو خدایی بی‌رحم و خشمگین بود و خانه‌اش در آسمان و از زمین دور بوداو وجود داشت ولی در میان مردم نبود. مهربان و ساده و زیبا نبوددر قلب او دوست داشتن و عشق و مهربانی وجود نداشتهر چه از دیگران درباره خدا و خودم و زمین و آسمان و ابرها می‌پرسیدمهمه می‌گفتند این کار خدا است و سوال کردن در مورد کار خدا اشتباه و خطا استبه خاطر ترس و وحشت از خدا نماز می‌خواندمدر گذشته از خدا دلگیر بودم و این تصورات را از خدا در ذهنم داشتمتا اینکه یک شب همراه پدرم عازم سفری شدیمدر بین راه و در یک روستا، خانه‌ای خوب و آشنا دیدیمزود از پدرم پرسیدم اینجا کجاست؟ گفت اینجا همان خانه خوب خدا استپدرم گفت در این خانه می‌توانیم اندکی بمانیم و در گوشه‌ای خلوت دعا کنیم و نماز بخوانیماینجا می‌توانیم وضو بگیریم و شاداب و سرحال با خدا راز و نیاز کنیمبه پدرم گفتم پس خانه آن خدای خشمگین همینجا روی زمین است؟پدرم گفت: بله خانه خدا ساده و بی‌ریا است و فرش‌های خانه‌اش گلیم و حصیر استاو خداوند مهربان و بی‌کینه است و مانند نور در آینه صاف و روشن استخشم و دشمنی از ویژگی‌های خدا نیست و یکی از نام‌های خداوند نور و نشان او روشنایی استمن تازه فهمیدم این خدایی که مهربان و آشنا، خدای من استاین خدا دوست خوب من است و از رگ گردن هم به من نزدیک‌تر استمن می‌توانم بعد از این با این خدا دوستی پاک و صادق باشمطنین: آوازتوفنده: غرندهدلگیر: آزرده و اندوهگینبوریا:‌ حصیرشعر پیش از این‌ها از مجموعه به قول پرستو انتخاب شده است. قیصر امین پور در این شعر داستان کودکی را بازگو می‌کند که از خدا تصویری خشمگین و نامهربان در دل داشت اما پدرش این ترس از خدا را از دلش بیرون انداخت و با پاسخ دادن به سوالاتش، او را با خدای مهربان آشنا کرد.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *