گام به گام گرامر انگلیسی رو یاد بگیریم (قسمت اول)

گام به گام گرامر انگلیسی رو یاد بگیریم (قسمت اول)

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود …توی این سری از پست ها میخایم گرامر انگلیسی رو گام به گام یاد بگیریم. برای آماده کردن مطالب از کتاب Understanding and using English Grammar استفاده شده که به نظرم کتاب جامع و کاملی توی این زمینه هستش. زمان ها:توی چند قسمت اول به بررسی زمان ها میپردازیم. نموداری که توی فهم زمانها به کمکمون میاد، نمودار زیره:این نمودار جایگاه زمان گذشته، حال و آینده رو به ترتیب سمت چپ، وسط و سمت راست نشون میده. زمان حال ساده:ابتدا از زمان حال ساده شروع می کنیم. نمودار این این زمان به صورت زیر میشه:این نمودار بهمون نشون میده که زمان حال ساده برای بیان رخدادهایی استفاده میشه که هم در گذشته بوده، هم در حال حاضر هست و در آینده نیز خواهد بود. کاربرد زمان حال ساده:زمان حال ساده برای بیان 2 نوع رخداد استفاده میشه:1- وقتی بخایم حقیقت یا واقعیت کلی رو بیان کنیم مثل:The world is round. (زمین گرد است.)2- وقتی بخایم از فعالیت ها و عاد های روزانمون صحبت کنیم مثل:I get up at seven every morning.(من صبحا ساعت هفت بیدار می شوم.)انواع جمله ها در زمان حال ساده:جمله های مختلف زمان حال ساده رو میشه به 3 دسته زیر تقسیم کرد:1- جمله مثبت:- برای فاعل های I، You، We، They فعل به صورت ساده خودش استفاده میشه مثل: You help. (تو کمک می کنی.)- برای فاعل های He، She، It به آخر فعل حرف s اضافه میشه مثل:It helps.(این کمک می کند.)2- جمله منفی:- برای فاعل های I، You، We، They قبل از فعل، do not آورده میشه و فعل به صورت ساده خودش میاد مثل: I do not help. (من کمک نمی کنم.)- برای فاعل های He، She، It قبل از فعل، does not آورده میشه و فعل به صورت ساده خودش میاد (دقت کنید که در این حالت فعل s نمی گیرد) مثل:He does not help. (او کمک نمی کند.)3- جمله پرسشی:- برای فاعل های I، You، We، They ابتدای جمله do اورده میشه بعد فاعل و بعد از اون فعل اصلی میاد مثل:Do we help?(آیا ما کمک می کنیم؟)- برای فاعل های He، She، It ابتدای جمله does اورده میشه بعد فاعل و بعد از اون فعل اصلی (بدون s) میاد مثل:Does she help?(آیا او کمک می کند؟)- اگر کلمه پرسشی دیگری هم داشته باشیم، اون کلمه در اول جمله میاد مثل:When do they help?(آن ها کی کمک می کنند؟)

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *