گام به گام گرامر انگلیسی رو یاد بگیریم (قسمت دوم)

گام به گام گرامر انگلیسی رو یاد بگیریم (قسمت دوم)

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود …پست قبلی به بررسی زمان حال ساده پرداختیم، در این قسمت زمان حال استمراری توضیح میدهیم:نمودار این زمان به صورت زیر میشه:این نمودار نشون میده که زمان حال استمراری برای بیان رخداد موقتی استفاده میشه که از گذشته شروع شده، در حال حاضر ادامه داره و احتمالا در زمانی در آینده تموم خواهد شد مثل:I need an umbrella because it is raining.(من به یک چتر نیاز دارم چون باران [دارد] می بارد.)1- جمله مثبت:برای فاعل I، از فعل کمکی am استفاده میشه و بعد از اون فعل به صورت ing دار میاد مثل:I am helping.(من [دارم] کمک می کنم.)برای فاعل های You، We، They از فعل کمکی are استفاده میشه و بعد از اون فعل به صورت ing دار میاد مثل:We are helping.(ما [داریم] کمک می کنیم.)برای فاعل های He، She، It از فعل کمکی is استفاده میشه و بعد از اون فعل به صورت ing دار میاد مثل:It is helping.(این [دارد] کمک می کند.)2- جمله منفی:برای فاعل I، از am not به همراه فرم ing دار فعل استفاده میشه مثل:I am not helping.(من [الان] کمک نمی کنم.)برای فاعل های You، We، They از are not به همراه فرم ing دار فعل استفاده میشه مثل:They are not helping.(آنها [الان] کمک نمی کنند.)برای فاعل های He، She، It از is not به همراه فرم ing دار فعل استفاده میشه مثل:He is not helping.(او [الان] کمک نمی کند.)3- جمله پرسشی:برای فاعل I ابتدای جمله Am اورده میشه، بعد فاعل و بعد از اون فعل به صورت ing دار میاد مثل:Am I helping?(آیا من [دارم] کمک می کنم؟)برای فاعل های You، We، They ابتدای جمله Are اورده میشه، بعد فاعل و بعد از اون فعل به صورت ing دار میاد مثل:Are you helping?(آیا تو [داری] کمک می کنی؟)برای فاعل های She، He، It ابتدای جمله Is اورده میشه، بعد فاعل و بعد از اون فعل به صورت ing دار میاد مثل:Is she helping?(آیا او [دارد] کمک می کند؟)اگر کلمه پرسشی دیگری هم داشته باشیم، اون کلمه در اول جمله میاد مثل:When am I helping?(کی من کمک می کنم؟)در زبان انگلیسی بعضی از افعال هستند که به ندرت به صورت استمراری استفاده می شوند. این افعال به بیان حالت ها (state) می پردازند نه اعمال (action). برای فهم بهتر، فعل know رو در نظر بگیرید. هیچ وقت جمله زیر را استفاده نمی کنیم:I am knowing your father.در عوض از فعل know به این صورت استفاده می کنیم:I know your father.(من پدر تو را می شناسم.)افعال دیگری مثل know وجود دارند که در ادامه به چنتا از اونا اشاره می کنیم:believe, understand, like, fear, own, need, want, wish, hear, seem, agreeبعضی از افعال هم هستند که هم به صورت استمراری و هم غیر استمراری استفاده میشند ولی در هر حالت معنی متفاوتی به خودشون می گیرند مثل:I think that your book is very good.(به نظر من کتاب تو خیلی خوب است.)I am thinking about my trip to Paris.(من دارم به سفرم به پاریس فکر می کنم.)افعال دیگری مثل فعل think هستند که این ویژگی رو دارند در ادامه به چنتا از اونا اشاره می کنیم:look, have, see, love, feel, smell, beنکته: در مورد فعل be وقتی به صورت am/is/are being به همراه یک صفت استفاده بشه، یک رفتار موقتی رو بیان می کنه:Harry is ill but will not see a doctor. He is being foolish.(هری مریض است ولی نمی خواهد به دکتر برود. او احمق است [هری معمولا احمق نیست ولی الان اینگونه رفتار میکند].)منتظر پست های بعدی باشید 🙂

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *