معنی شعر آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

معنی شعر آفرینش همه تنبیه خداوند دل استبـامدادی که تفاوت نکند لیل و نهارخوش بود دامن صحرا و تماشای بهارمعنی: در صبح یک روز بهاری که طول شب و روز آن یکسان میباشد، تماشای بهار و دیدن صحرا بسیار زیبا و لذّت بخش است.لغت‌ها: بامداد: صبح زود / لیل: شب / نهار: روزآرایه‌ها: لیل و نهار: آرایه تضاد / بهار و نهار: آرایه جناس / دامن صحرا: آرایه جان بخشیآفرینش همه تنبه خداوند دل استدل، ندارد که ندارد به خداوند اقرارمعنی: تمام پدیده‌های جهان هستی برای بیداری و آگاهی انسان‌های عارف است و کسی که به وجود خدا اعتراف نکند، هیچ ذوق و احساسی ندارد.لغت‌ها: آفرینش: آفریده های جهان هستی / تنبه: هوشیار کردن / خداوند دل: انسان عارف (صاحب دل)آرایه‌ها: دل، خداوند، ندارد: تکرار / که و به : جناس / دل : مجازا احساس و عاطفهاین همه نقش عجب، بر در و دیوار وجودهر کـه فکرت نکند، نقش بـود بـر دیوارمعنی: با وجود این همه نقش و نگار و پدیده های شگفت انگیز در جهان خلقت دارد، هر کسی که به این پدیده های شگفت انگیز فکر نکند همانند عکس روی دیوار، بی روح و بی احساس است.لغت‌ها: عجب: عجیب، شگفت انگیز / وجود: هستی، جهان هستی / فکرت: فکر و اندیشه، تفکرآرایه‌ها: دیوار: تکرار / در و دیوار: مراعات نظیر / بر و در: جناس / دیوار وجود: اضافه تشبیهیکوه و دریـا و درختان، همه در تسبیح اندنه همه مستمعی، فهم کند این اسرارمعنی: همه ی موجودات جهان هستی در حال ذکر و نیایش خداوند هستند، ولی هر شنونده ای نمی تواند این اسرار و رازهای عالم را بشنود و درک کند.لغت‌ها: تسبیح: نیایش کردن / مستمع: شنوندهآرایه‌ها: اشاره به آیه 44 سوره اسراء: تلمیح / کوه و دریا و درختان: مراعات نظیرهمچنین بخوانید: نمونه سوال امتحانی فارسی نهم با پاسخنامه تشریحیخبرت هست که مرغان سحر می گویند:آخر ای خفته، سر از خواب جهالت بردار؟معنی آیا خبر داری پرندگانی که در سحرگاهان آواز سر می دهند، میگویند: ای انسان غافل و نادان، از خواب غفلت بیدار شو.لغت‌ها: مرغان: پرندگان / خفته: غافل و بی خبر / جهالت: نادانیآرایه‌ها: سر و سحر: جناس / خواب و سحر و خفته: مراعات نظیر / خواب جهالت: اضافه تشبیهی / سر از خواب برداشتن: کنایه از آگاهی و بیداریتا کی آخر چو بنفشه، سر غفلت در پیش؟حیف باشد که تو در خوابی و نرگس، بیدارمعنی: تا کی می خواهی همانند گل بنفشه در غفلت و نادانی به سر ببری؟ حیف باشد که تو در خواب غفلت باشی و و گل نرگس بیدار و بینای حقایق باشد.لغت‌ها: حیف: افسوسآرایه‌ها: چو بنفشه: تشبیه / در و سر: جناس / بنفشه و نرگس: مراعات نظیر / خواب و بیدار: تضاد / بنفشه: نماد غفلت / نرگس: نماد آگاهی و بینایی / سر غفلت در پیش گرفتن: کنایهکه تواند که دهد میوه ی الوان از چوب؟یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟معنی: چه کسی جز خداوند میتواند از چوب درخت، میوه های رنگارنگ پدید بیاورد، چه کسی جز خداوند میتواند از خار، گل‌های سرخ زیبا پدید آورد؟لغت‌ها: الوان: رنگارنگ / گل صد برگ: نوعی گل سرخآرایه‌ها: گل و خار: تضاد / میوه و چوب و برگ: مراعات نظیر / چوب: مجازا درختعقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنبفهم، عـاجـز شود از حقّـه ی یـاقوت انـارمعنی: عقل انسان از زیبایی خوشه‌های طلایی رنگ انگور متحیر می شود و فهم انسان از درک چگونگی قرارگرفتن دانه های یاقوت انار ناتوان است.لغت‌ها: حیران: سرگردان / عنب: انگور / حقه: ظرف کوچکی برای نگهداری جواهرات / یاقوت: سنگ قیمتیآرایه‌ها: خوشه و عنب: مراعات نظیر / عنب و انار: مراعات / حقه یاقوت انار: اضافه تشبیهیپاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیزماه و خورشید مسخّر کند و لیل و نهارمعنی: پاک و بی عیب و نقص است خداوندی که با فرمان خود، تمام پدیده‌ها و موجودات را مطیع خود کرده است.لغت‌ها: تقدیر: سرنوشت، فرمان خداوند / مسخر: رام و مطیعآرایه‌ها: لیل و نهار: تضاد / ماه و خورشید: مراعات / اشاره به آیات قران: تلمیحتـا قیامت سخن انـدر کـرم و رحـمت اوهمه گویند و یـکی گفته نیایـد ز هـزارمعنی: اگر همه ی مردم تا روز قیامت از بخشش و بزرگی و رحمت الهی سخن گویند باز هم یکی از هزاران لطف و رحمت خداوند گفته نمیشود.آرایه‌ها: اشاره به ایات قرآن (و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها…): تلمیحهمچنین بخوانید: گام به گام کامل درس اول فارسی نهم ( معنی شعر و جواب خودارزیابی ها و…)نعمتت بـار خـدایـا، ز عـدد بیرون استانعام تـو هـرگز نـکند شکـر گـزارمعنی: خداوندا، نعمت های تو قابل شمارش نیستند و هیچ انسان شکرگزاری نمی تواند شکر نعمت‌ها و بخشش های بیشمار تو را بجای آورد.لغت‌ها: اِنعام: بخشش / اَنعام: چهارپایان / بار: آفریننده، خالقآرایه‌ها: نعمت، شکر، انعام، شکرگزار: مراعات نظیر / ز عدد بیرون بودن: کنایه از بی‌کران و بیشمار بودنسعدیا، راست روان گوی سعادت بردندراستی کن که به منزل نرسد کج رفتارمعنی: ای سعدی، انسان هایی که صادق و درستکار هستند خوش بخت خواهند شد. تو نیز صادق و راستگو باش، زیرا آدم‌های دروغگو هیچ گاه به مقصودشان نمیرسند.لغت‌ها: راست روان: انسان درست کار / گوی: توپ کوچک / کج رفتار: انسان نادرست و بدکارآرایه‌ها: که و به: جناس / گوی سعادت: اضافه تشبیهی / گوی سعادت بردن: کنایه از موفق شدن / راست و راستی: جناس / بار کج به منزل نرسد: ضرب المثل

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *