فریم ورک اسپرینگ و تزریق وابستگی

فریم ورک اسپرینگ و تزریق وابستگی

spring application context ظرفی است که اسپرینگ برای ایجاد و مدریت کامپوننت‌ها‌ی یک برنامه ارائه می‌دهد.این کامپوننت‌ها و bean ها درون این ظرف با متصل شدن به یک دیگر(وابستگی هایی که به یکدیگر دارند) یک اپلیکیشن کامل را تشکیل می دهند.این متصل شدن کامپونت ها یه یک دیگر براساس یک الگوی شناخته شده به نام dependency injection می‌باشد.در یک کامپونتت وقتی نیاز به یک کامپونتت دیگر داریم یا به اصطلاح یک کامپونتت به یک کامپونتت دیگر وابستگی دارد به جای اینکه شی‌ای از یک کامپونتت را درون کامپونتت دیگر بسازیم و نگهداری کنیم. از قانون تزریق وابستگی استفاده می کنیم برای مثال وقتی کلاس A درون خود به یک شی از کلاس B نیاز دارد به جای اینکه یک شی از کلاس B را درون خود ایجاد کرده و استفاده کندمی توانیم به صورت زیر یک شی از کلاس B را به عنوان یکی از آرگومان های سازنده کلاس A پاس بدهیم.public class A{B b;public A(B b){this.b = b;}}ایده اصلی Dependency Injection این می باشد که اتصالات و وابستگی را بصورت جدا از هم ایجاد کند، بصورتی که کلاس مادر یا شی ایجاد شده به راحتی قابل آزمایش و اجرا باشد.اصولا مشکل زمانی پیش خواهد آمد که ما یک کلاس را ایجاد کرده باشیم و در آینده بخوایم در یک شی تغییراتی ایجاد کنیم، این تغییرات بسیار دشوار می باشد چرا که اگر از تزریق وابستگی استفاده نکرده باشیم باید تمام نونه های آن شی را تغییر دهیم.#spring_application_context#spring#dependency_injection#spring_in_action_5_edition_book

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *