حديثي از آقا رسول الله

حديثي از آقا رسول اللهبه نام خدا ❇️ رسول الله ﷺ فرمودند :🔴 سه نفر هستند که از آن ها سؤال و پرسش نکن که عذابشان بسیار دردناک است :❶ مردی که از جماعت مسلمانان جدایی کرده است، و به امام و فرمانروایان خود عصیان نمود و در همان حالت فوت کرده است (در حکومت اسلامی پشت کردن به امام و جماعت مسلمانان و عدم اطاعت حرام است و هم چنین فرار کردن و پشت کردن به دشمن در جهاد و تخطی از امر امیر حرام می باشد)❷ عبد (مرد) یا کنیز (زن) مسلمان، اگر از دست ارباب خود فرار کند عباداتش قبول نیست و اگر فوت کند گناهکار مرده است❸ زنی که شوهرش غایب است در حالی که از متاع و خوشی دنیا همه چیز برایش فراهم کرده سپس با این حال تبرج می کند (خودش را می آراید و بیرون می رود)🔴 همچنین از سه نفر دیگر سؤال و پرسش نکن که عذابشان بسیار دردناک است : ❶ تکبر ردای الله است و کسی که متکبر باشد بر سر این ردا با الله در نزاع است (تکبر صفتی از صفات باری تعالی ﷻ است و هر کس تکبر بورزد با الله ﷻ در ستیز است) .❷ کسی که در در امر باری تعالی ﷻ شک و تردید کند .❸ کسی که از رحمت باری تعالی ﷻ قطع امید می کندمنابع :📚 رواه ابن حبان و مــسند بــزار و ادب المفرد بخاری و مــسند احمد و مستدرک حاکم.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *