منطق ریاضی یا احساسات؟ – فرهاد مقدم سلیمی

منطق ریاضی یا احساسات؟ – فرهاد مقدم سلیمی

از آنچه تاكنون گفتيم به اين نتيجه رسيديم كه بازار سرمايه از ما انسانها تشكيل شده و از آنجا كه ما انسانها موجوداتي منطقي نيستيم – يا لااقل هميشه موجوداتي منطقي نيستيم- بازار سرمايه نيز به تبع ما از منطق رياضي تبعيت نمي كند. بارها مشاهده شده است كه مثلا در بازار ارز اخبار خوبي راجع به يك ارز مشخص منتشر مي شود، اما در كمال تعجب آن ارز كاهش ارزش مي يابد. يا بالعكس خبرهاي بدي راجع به يك ارز منتشر مي شود، اما آن ارز افزايش ارزش مي‌يابد. چنين نمونه هايي نه تنها در بازار ارز كه در تمام بازارهاي سرمايه دنيا قابل رويت است. اصولا وجود چنين پديده هايي است كه باعث شده تحليل بنيادي (Fundamental Analysis) – يعني تحليلي كه شرايط اقتصادي سهم را از ديد خرد و كلان مورد مطالعه قرار مي دهد- در همه شرايط پاسخگوي علت رفتار حركتي سهم نباشد. تمام آنچه گفتيم بدين معني است كه بازار از «منطق رياضي» (Mathematical Logic) تبعيت نمي كند اما نبايد چنين انگاشت كه بازار داراي هيچ گونه منطق نيست. به تعبيري بايد بگوييم كه « بازار منطق خاص خود را دارد و در حركت خود از منطق خاص خود تبعيت مي كند» . منطقي كه بر بازار حكمفرماست، منطقي است كه بر تك تك ما انسانها نيز حكمفرمايي مي كند. اين منطق، «منطق روح» (Psycho Logic) نام دارد كه در بسياري موارد با منطق رياضي همخواني ندارد. در سلسله مقالاتي كه به تدريج در اين رشته خواهيم آورد، تمام سعي ما بر اين خواهد بود كه مباني نظري و عملي «منطق روح» را بررسي كرده و در بازار سرمايه به طور اعم و بازار ارز به طور اخص بكار بنديم. مطالعه منطق روح در بازار ارز موضوع «سايكوفاركس» است.فرهاد مقدم سلیمی

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *