سخنان بزرگان در مورد اخلاق

سخنان بزرگان در مورد اخلاقسخنان بزرگان در مورد اخلاقمذاهب و عادات و رسوم مختلف است اما، اصل اخلاق همه جا یکی است.محمد حجازیبیشماری اخلاق هست که مضحک جلوه می کند، و دلایل نهانی بسیار اساسی دارد.لاروشفوکومی بینیم که صفات و اخلاق نیک، بیش از عقل و فکر، ارزش دارد.گوستاو لوبونصاحبان اخلاق، روح جامعه ی خود هستند.رالف والدو امرسونبهترین امتیاز و وسیله ی معروفیت، اخلاق پسندیده است.محمد حجازیتهذیب اخلاق یک ملت کهنسال، به همان اندازه دشوار است که سفید کردن چوب آبنوس.پیتاگوراگر به منحرفان، اخلاق بیاموزید مانند آنست که به مردگان جان بخشیده اید.شانینگارکان عظمت و سیادت و استقلال هیئت اجتماع، اخلاق است نه علم.علی دشتیآداب و عادات، به آسانی و سرعت به صورت اخلاق در می آید.ناشناساخلاق را در هر زمان میزان ثابتی نیست بلکه موازین اخلاقی تابع تکامل رژیم اقتصادی و اجتماعی بشر است.فتحى الرملی📷اخلاق می تواند جانشین علم، مال، مقام، زیبایی و سایر مزایا باشد اما هیچ نعمتی جای آن را نمی گیرد.محمد حجازیدر طبیعت و اخلاق انسانی، هیچ ضعف و انحرافی نیست که با تعلیم مناسب اصلاح نشود.فرانسیس بیکناز همنشین بد برحذر باش، چرا که همنشین بد، اخلاقیات را در شما خواهد کشت.کورنتیزشتی های اخلاقی اگر ترک هم شوند، مانند زخم پس از شفا یافتن، جای آن باقی خواهد ماند.دیل کارنگیباید تا می‌توانیم کوشش کنیم تا نخستین داستان‌هایی که برای کودکانمان می‌گوییم، آن‌ها را تشویق به داتشن اخلاقی نیکو کند.رالف والدو امرسونخدایا همانطور که صورت مرا زیبا آفریدی، اخلاق مرا نیز نیکو بدار.حضرت محمدهمه چیز قابل تغییر است به جز اخلاق ناپسند، اگر در وجودی جای گرفت به مشکل توان آن را خارج کرد.حسین رحمت نژادخلق خوش، چراغی است که صفات خوب ما را روشن می کند و بر صفات بد ما، سایه می اندازد.محمد حجازیشخص خوش اخلاق و وظیفه شناس، معمولا دارای وجدان پاک است.ساموئل اسمایلزملامت های مکرر، اخلاق را تلخ می کند و آن را از سنگینی و خشونت خود، درهم می شکند.مادام سی و چینسرنوشت و اخلاق بر جهان حکومت می کنند.لاروشفوکوبزرگترین سرمایه آدمی، توانگری نیست، بلکه خوی خوش است.ویکتور پوشههر کس بداخلاق باشد رنج می‌کشد و هر کس که غم و غصه‌ی زیاد بخورد، همیشه رنج می‌کشد.حضرت محمددروغگویی از اخلاق اسلامی نیست.امام علیآنچه به پروردگار مدیونیم، دوست داشتن دیگران است.لاکوردرآنچه من از اخلاق نیکو دیدم، سرمایه ای بود کلان.حسین بهزادیک شخص صاحب عزم و اراده هم، از تغییراخلاق خویش عاجز است.علی دشتی📷خوشرویی، کمند دوستی است.امام علیمگذارید عادت بد و ناپسند، برایتان به صورت اخلاق درآید و آن هم اخلاق بد که همه از شما متنفر می شوند.حسین رحمت نژادخوش خویی و گشاده رویی، دام دوستی است و بردباری گورِ عیب هاست.امام علیدر طبیعت و اخلاق انسانی، هیچ ضعف و انحرافی نیست که با تعلیم مناسب اصلاح نشود.فرانسیس بیکناملت بدون اخلاق، و اخلاق بدون عقیده، و عقیده بدون فهم، ممکن نیست.جمال الدین افغانیاخلاق نیروی تفکر را می افزاید و ما بین آدمیان تخم صلح می پاشد و پایه ی تمدن حقیقی است.آلکسیس – کارلاخلاق، یکی از بزرگترین قوای محرکه جهان و در کمال تظاهرات خود، طبیعت انسانی را مجسم می سازد.ساموئل اسمایلزهر کس بد اخلاق باشد، خانواده‌ی او از او دلتنگ و خسته می‌شوند.امام علیبداخلاق در دست دشمنی گرفتار است که هر جایی برود از چنگ عقوبت او رهایی نیابد.سعدی شیرازیاخلاق خوب مانند آب جاری است که موجب حاصلخیزی کشتزار می شود.لائوتسهویژگی‌های هر کسی مربوط به اخلاق و رفتار دوست‌های اوست.توماس کارلایلاشخاص کامل و با اخلاق، هرگز کلامی بر زبان نمی آورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازند.ساموئل اسمایلزرفتار خوب از شکل و اندام خوب بهتر است.سیدنی اسمیت📷خوش خلقی یکی از بهترین جامه هایی است که انسان می تواند در جامعه به تن کند.ویلیام تاکریدانش بدون تکامل اخلاقی، خطرناک و نابودکننده است.هالی تربوناخلاق نیک، زندگی خوب را پی ریزی می کند.حسین رحمت نژادشبیه ترین شما به من، کسانی هستند که اخلاقشان از همه نیکوتر باشد.حضرت محمدبه هر کس که می خواهد موفق شود، می گویم: اخلاق نیک را در خود پرورش بده.آلبر هوبرتبهترین زینت زن خلق خوش است و تندرستی.محمد حجازیاخلاق، سرمایه است، بهترین و عالی ترین دارایی ماست.ساموئل اسمایلزحسن خلق صاحبش را به درجه ی روزه گیر شب زنده دار می رساند.حضرت محمدراستی قوانین اخلاقی، زمانی که حس تشخیص ما درست کار نمی کند چقدر مفید و قابل استفاده است.الکساندر پوشکینخوش رویی و مسالمت کلید بهشت است.حضرت محمداخلاق بالاتر از قوانین است، زیرا قوانین همیشه همراه انسان نیست، ولی اخلاق شخص همیشه با اوست.ساموئل اسمایلزاخلاق، اگر با اندکی هوش توام باشد، هزار مرتبه برتحصیل زیاد و بدون هوش ترجیح دارد.ناپلئون بناپارتخوش اخلاقی روزی را فراوان کند و دوستان را مانوس سازد.امام علی

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *