من مسلمانم، چون پدر و مادرم مسلمان بودند!

من مسلمانم، چون پدر و مادرم مسلمان بودند!

بسیاری از ما، تنها به یک دلیل مسلمان شدیم. پدر و مادر ما مسلمان بودند! اگر ما در خانواده ای مسیحی یا یهودی به دنیا می‌آمدیم، به احتمال زیاد، اکنون دین ما مسیحیت یا یهودیت بود!از دینی که بدون تحقیق و تنها بصورت وراثتی انتخاب شود، نباید انتظار نتیجه داشت. مخصوصا دین ما که نظرات و دیدگاه‌های شخصیِ بسیاری، به عنوان دستورات شرعی دین به آن اضافه شده است!وقتی قرآن را بدون تعصب و پیش داوری می‌خوانیم، می‌بینیم آنجا که از اسلام و مسلمانی صحبت می‌کند منظورش دین اسلامی نیست که منسوب به پیامبر اسلام(ص) است.حضرت ابراهیم(ع) که سالهای قبل از پیامبر اسلام(ص) زندگی می‌کردند، خود را در قرآن، مسلمان معرفی کرده است.مسلمان از دیدگاه قرآن یعنی کسی که تسلیم خداوند است. پس فارغ از اینکه در روز چند رکعت نماز می‌خوانیم، چند روز روزه می‌گیریم، باید نگاهی به شرایط زندگی‌مان بیاندازیم. اگر از نتایج‌مان راضی نیستیم، اگر آرامش نداریم باید در شیوه‌ی مسلمانیِ مان تجدیدنظر کنیم.مگر می‌شود تسلیم قدرتی همچون قدرت خداوند بود اما آرامش نداشت؟! مگر می‌شود وقتی ناخواسته و مشکلی وارد زندگی‌مان می‌شود، تسلیم هدایت بی نظیر خداوند بود ولی مشکل همچنان در زندگیِ‌مان باشد؟!قرار نیست آن دنیا، رکعت های نماز را بشمارند و اگر کم بود، آتش جهنم سزایش باشد. نماز در قرآن آمده است برای رسیدن به آرامش.قرار نیست آن دنیا، تعداد روزهایی که روزه بودیم را بشمارند و اگر کم بود، آتش جهنم سزایش باشد. روزه در قرآن آمده است برای تمرین کنترل ذهن (تقوا).قرار نیست آن دنیا، موهای بیرون آمده از زیر چادر را بشمارند و اگر زیاد بود، آتش جهنم سزایش باشد. حجاب در قرآن آمده است برای امنیت بیشتر خانم ها و تقوا.تعریف درست دین، تعریف درست خداوند، تعریف درست مسلمانی در قرآن آمده است. اما چند نفر از ما قرآن را به فارسی خوانده‌ایم؟قدری تفکر لازم است…نوشته های قبلی من:ما توانایی خوشبخت کردن دیگران را نداریم; حتی فرزندمان!طبق آیه 7 سوره ابراهیم; شکرگزاری باعث افزایش نعمت نمی‌شود!!هر که مُقرب تر است، جام بلا بیشترش می دهند; این جمله را باور نکن!قرآن خواندن به زبان انگلیسی ثوابش بیشتر است وقتی…خداوند عشق مطلق است، جمله زیبائی است; اما حقیقت ندارد!چرا این همه آیه های عذاب توو قرآن اومده؟!مردم زمان پیامبر(ص) اصل را فراموش کرده بودند!طبق آیه 20 سوره اسراء، اگر بخواهیم به جهنم هم برویم، خداوند کمک‌مان می کند!

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *