جلسه یازدهم مهردخت شریف

جلسه یازدهم مهردخت شریفویژه‌ی شهادت سردار آسمونی‌۱۳/۱۰/۹۹ شنبهبحث خاصی رو‌ می‌خوایم انجام بدیم…انگار بچه‌ها احوالاتشون خوب نیس…ابن روزا غم و غصه‌ی فهیم هارو می‌بینیم…و غم نسبت به شهادت شهید عزیز و نازنین…شهیدی که به دردبخور بود برای خدا و دینش…شهیدی که صرفا حزب اللهی باشه نبود… صرفا نظامی نبود…صرفا یه بابای ناز نبود… صرفا یه فرمانده نبود…شهیدی که فقط تحصیلات آکادمیک‌ داشته باشه که استاد یا عالم یا بابای نازنین یا مامان نازنین باشه نبود…شهادت ابنجوری نیس که برای همه بتونه اتفاق بیفتهخدا با رفقاش یه رابطه ای داره گاهی اون رفقاش رو بغل می‌گیره میگه تو از بین اینا بیا پیش من…گاهی خدا به رفقاش میگه قربونت برم الهی تو بمون کار میسپره بهشدو مدل خدا رفیق دارهمیگه تو کارتو انجام دادی بیا، بقیه کارارو پیش میبرنیا نه تو بمون هنوز کارا موندهگاهی ما میخوایم‌ کاری کنیم رئیس ازمون راضی باشه، میدونیم اون چطور خوشش میادرفقای خدا اولین ویژگیشون اینه که میدونن روحیه‌ی خدا به چیا حساسهآدمای گیج آدمای بقر طورنگاو بد نیس حیوان مفیدی است، شیر میده گوشت میدهولی گاوهگاو تو دنیای خودشه به دیگران کاری ندارهجناب گاو همیشه تو گوشیه، فقط نشخوار می‌کنهمیگن خودتونو شبیه آدمای جاهل و احمق نکنید شبیه جناب گاو نکنیدکی این شرایطو درست میکنه اونی که از گاو بودن بقیه سود میبرهاهل دنیا میگن مهم نیس کی داره چکار میکنه، اون تشکل به ما ربطی نداره، ما کار خودمونو میکنیمما تو طلاب میگیم ضمیر، مرجعشو پیدا میکنهپس الان هیچکی نباید بهش بربخورهاصلا راجع به کسی حرف نمیزنمانواع گاوان رو میخوام براتون تشریح کنمگاوایی داریم میتونه استاد دانشگاه باشه یا اساتید حوزهدر خانوما، در آقایون میتونه باشهدر کارگر، در مهندسمیگه فقط من، فقط خودم، به من‌چه اون و اینگاوای فرهیخته تر، میگن مهمن دیگراناینها گاوی پیشرفته هستن با شاخی قشنگ، لباس براش دوختن فکر میکنی آدمه، نه نه اون چهارپاست الاناین گاوا خیلی باحالنمیگه من اگه اینا رو تحویل بگیرم سود میبرم، با همه دوست میشه تا همه بگن فلانی فلانی ، پس بازم خودشو میخواد و سود خودشویه جنس گاو داریم اینا ویژه ترن محدوده‌ی فکرشون فقط مادیهخیلی هم معروفناین دنیا مثل هتلی میمونه که شما بری سفربری هتل میچسبی به هتل یا میری شهرگردی؟ میگی هتلی که گرفتیم اینجاس و باید برگردم خونمغالب آدما دنیا رو خیلی جدی گرفتن، یادشون میره ماورایی هم هستدر جامعه گاو دیده نمیشن شاید حتی به درد بخور تلقی بشنتمام تلاششون برای هتل خوبه نه برگشتشوناما اونایی که گاو نیستن …بسم الله: الماین قرآن اهل تقوا رو هدایت می‌کنهاینا خدا دارنویژگی‌هاشون: ۱) ایمان دارن به غیبچیزی که وجود داره ولی الان نیست، وجود داره ولی تصور درستی ازش نیستاهل دنیا شبیه گاون فقط همه چیزو خوراکی میبینن…حالا مقابل گاو کیان؟ کسایی که‌نگاه می‌کنن که من برای چی‌ خلق شدم؟ حالا چکار باید بکنم؟ به کجا باید برسم؟ چطوری برم؟ برای رسیدن به اون نقطه چقدر باید زحمت بکشم؟ برای موفقیت باید چکار بکنم؟ آیا فقط منو تو همین خواسته؟ من از آدمای معمولی و حداقلی نفرت دارم، اینا اصلا خلقتو نفهمیدناگه من دانشجوام بقیه ول معطلن، یعنی باید بچسبیم به طاقخدای متعال از ما میخواد عادی نباشیممن توانایی بهت دادم که بیای برسی به من!!!!!طرف فقط میخواد بره برسه به خانوم فلانی! اه، تحفهبعضیا خیلی محدودن، خیلی کوچولوئنینی چی آخه سه نفرو داریم فقط، فقط اینقدو جذب کردیم، دلخوشیم مستیم تازه خودمونم تحویل میگیریمفوت کنی الهی، الساعه، زیر کامیون ۱۸ چرخالان ته کارمون پروفایل قاسم سلیمانیه… بعدم میگیم ما نمیتونیم اون بشیم..بگی من نمیتونم اون بشم باید بری بمیریمحسن! غلط کردی نتونستی بهتر از حاج قاسم بشیقرار نشد به اندازه‌ی خودت‌ کار کنی قرارشد به اندازه خدا کار کنی‌…امیرالمومنین: بدون دخترم! که انما خلقت للاخره تو‌ خلق نشدی برای دنیا تو‌ خلق شدی برای آخرت… نه دنیا…جناب گاو رو داشته باشید مراقب باشید شبیه نشیدعکس پروفایل رو‌گاو کنیم یادمون بمونهالان شهید سلیمانی کیفور و مسته…و لا تحسبن الذین قتلوا…و یستبشرون …بشارت میده به کسایی که میخوان بیان پشت سرشون که آقا پاشین بیایناینا نه غم‌دارن نه غصه صفا دارن می‌کنناین از اوضاع شهید، ای جان…ما میریم دور شهید میگردیم ما یادشو زنده‌نگه میداریمبچه ها رقابت‌کنیم شبیهش بشیمتو دعای ندبه چی‌میگیمو قتله اشق الاولین لم یمتثل امر رسول اللهشقی ترین اونموقع…امریکا مستقیم شهید رو زد…قاسم سلیمانی رو بذاریم جلومون بگیم من میخوام شبیهش بشمو اصلا ازش جلو بزنمخدا و السابقون السابقونو دوس داره میگه اینا مقربوننما باید حضرت زهرا بشیم…آقایون حضرت علی بشنخصلت قشنگقاسم سلیمانی انعطافشهتواضعشه… خودش میره جلو آدما رو بغل میگیرهوقتی یکی اینقد خوشگل باصفا آدم میشه بقیه رو ‌ما گاو میدونیم….هرکسی که باحال نیستامام‌علی: یا اشباه الرجال… ماها ول معطلیم… نگاه‌کنیم به خصلت‌های شهید قاسم سلیمانیفرمانده بود اما خودش تو‌کف میدون بود..شهید سلیمانی میگه‌ من دارم صفا می‌کنم بچه‌ها بیایدچطور:با اهل دنیا خودتونو‌ کوک‌ نکنید با خدا خودتونو‌ کوک ‌کنیدبچه ها مزاحم گاوا نشیدحضرت فاطمه با‌جنابان‌ گاوان‌ حرف میزد، انصار بود عاره…تفاوت بین علی و ابوبکرو نشناختنالان‌ چقد پدرمادرا حرص‌میخورن از دست بچه ها، بچه میگه چقد گیر میدی مامان، این گاوه…چرا باید شبیه بشیم به‌ گاوبزرگترین سوره اسمش بقره‌ستخدا‌گفته…هرموقع میگیم گاو بگین الله الله… ماشالله ماشالله…این جلسه جلسه‌ی تفسیر قرآنهوقتی قاسم سلیمانی شد، دیگه به هرکسی نمیگیم آدمدرقبال خودمون چی؟ اگه قاسم تونست منم میتونمخودتو قابل کنتنبلی تنبلی تنبلی تعطیل بازیگوشی راحت طلبی خودخواهی قرتی بازی تعطیلنق زدن تعطیل نا امیدی تعطیل اعتماد به نفس نداشتن تعطیلشهادت باعث بیداریه، شهادت زنده می‌کنه، ینی چی من دنیا رو نمی‌خوام، امیرالمومنین در فراق یار غصه داری می کرد اما در عزمش خللی ایجاد نمی‌کرد…فراق یار اذیتش می‌کرد اما در عزمش خللی ایجاد نمی‌کردما میگیم ایییول قاسم سلیمانی خوش به حالش من ازش جلو میزنممیدونستید مومنین اینحوریناینا عالم رو بدون صاحاب نمیدوننبار رو دوششون میبینن یاعلی میکننحضرت آیت الله مصباح هم رفتن…یه جایی پیام گذاشته بودن آقا غریب شدمن گفتم خیر آقا اتفاقا یاراش تولید شداقا غریب نیست، مگه ما مردیم؟ شما مردید دخترا؟؟ من که نمردمما قرار بوده امام زمان بیاریم، امام زمانو میاریم…صاحاب داریم قاعده رو بهمون یاد میده انجامش میدیم پیروز میشیم…بی صاحابا گریه‌ی از ضعف می‌کنن… اینا روحشونم خراب میکنهدیدین برای امام حسین که سینه میزنیم میگیم حسین من، من انتقامتو میگیرم، گریه میکنیم انرژی میگیریمما باید بزرگ فکر کنیم بچه هابله ناراحتیمقاسم جانم انتقامتو میگیریممن انتقامتو میگیرمسینه میزنه میگه من من من من من میگیرمشیعه اینهشیعه یکی میفته بیست تا بلند میشنآقا گفتن قاسم سلیمانی رو یه مکتب ببینینینی از ابتدا تا انتها تو مسیر با این فرمول بره جلو، به جواب میرسهمکتب ینی همون فرمولچارچوب داره بالا پایین دارهقاسم سلیمانی تونست نمایش زیبایی از یک مکتب رو ظاهر کنهخدا چجور بردش؟ گفت کاری میکنم برات کارستونخدا منم میخوام اینجوری بشم غیر این تو کتم نمیرهبچه ها آرزو کنیدا آرزو کنید بدردبخور بشید…بعضیا کم نگاه کنن، حداقلی ان…من همیشه میگفتم چرا خندوانه با مسخره بازی بخندونه چرا با محتوا نه؟ چرا با معارف نگیم که مردم غش کنن؟ بریم بالا منبر لغو نگیم بخندونیمبه خاطر همین شیعه هرروز احیا میشهیه اتفاقی رو میخوایم با شما رقم بزنیمبریم غوغا کنیم… تنبلامون معلوم میشنعیار شناسی میکنیمکیا قابلیت اینو دارن از قاسم سلیمانی جلو بزنناگر آدمای خوب ضعیف باشن و نشاط مومنانه نداشته باشناینحور آدما در نقطه ضعف قرار میگیرناونوریا خوش نقشی میکنن اینا فریب میخورنحزب اللهی ها چقد باحال و جذابن؟شما آدم قدر و صاحب مبانی شو، بعد میتونی فضای اپلای دانشگاهو بریزید بهمسوال: من به یه چیزایی میرسم بعد دوباره بعد دو سه روز عادی میشنبرای اینکه رشد عجیبی بکنیم و درجا نزنیم و یادمون نره۱) اجتماع مومنانه اهل رشد پیدا کنیم۲) در اون اجتماع سعی کنیم بهترین اون اجتماع باشیم دائمدر حال رقابت جلو زدن در مسیر مسابقه برای رشد۳) اجتماعاتتو بهتر کن روز به روزهر روز برو تو اجتماع فعال تر و فرهیخته تر و بهتراثرش رشد بیشتر میشهدنیا اینه روز به روز بهتر بشیدنیاییش اینه که موبایل و ماشین و زندگی مادی رشد کنه…ولی روز به روز خصلت‌های خوبمون رشد نکردهالان مومنین هم در اهل دنیا شدن باهم رقابت دارناهل بیت گفتن با خوبترا بشینید تا خوبتر شیدخدا با آدمایی کار داره که این آدما اهل دنیا نیستناین رقابته اگه برا خدا نباشه، ریل گذاری و در مسیر خدا نباشه زمین میخوریم بد…مومن همیشه روابطشو با دیگران تو یه سه ضلعی میبینه، خودش و طرف مقابلش و خدامعاملشو با خدا میبینه در قبال خدا میبینه

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *