اقتصاد کلان پیشرفته

اقتصاد کلان پیشرفته

اقتصاد کلان پیشرفته جلد اول ودومنوشته دیوید رومرترجمه دکتر مهدی تقوینظریه ادوار تجاریمباحث کتاب در دو جلد تهیه شده است. کتاب اول اقتصاد را در بلند مدت بررسی می کند که شامل رشد اقتصادی و بیکاری ساختاری است. در بخش اول مدل های رشد اساسی سولو در زمینه انباشت سرمایه و ثروت در اقتصادهای باز و بسته معرفی می شود. در بخش دوم پیشرفت تکنولوژی وارد مدل میشود به طوری که ابتدا مدل سولو با پیشرفت تکنولوژی برون زا معرفی می شود وسپس مدل در چهارچوب معرفی سرمایه انسانی و کمبود منابع طبیعی تعمیم مییابد

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *