تفکر طراحی برای استارتاپ ها

تفکر طراحی برای استارتاپ ها

مدتی است که اصطلاح تفکر طراحی (Design Thinking) در اکوسیستم استارتاپی باب شده است، حتی به غلط!!! …. اینقدر داره همه جا استفاده میشه که به زودی یه مفهوم دم دستی و بی معنی میشه!به عللی بر آن شدم تا تعاریف کامل تر و حتی درست تر را از نگاه یک طراح(خودم!) و جامعه طراحی هم ارائه دهم… امیدوارم هرچه زودتر یکعدد شتابدهنده این صفحه را دیده و مرا برای یک ارائه یا ورکشاپ دعوت نمایند:دی چراکه بکارگیری تفکر طراحی، موجب حذف ایده های ناکارآمد در مراحل اولیه و شناسایی ایده/ بازارهای جدید و خلق مزیت های رقابتی و کاهش ضریب شکست خواهد شد… میدونم کلیشه ای گفتم اما واقعا این اتفاق میفته!یکی از دهها مدل تفکر طراحی کلیات تفکر طراحینوعی شیوه تفکر(mindset) کل نگر جزیی نگر (توامان) است برای حل هرنوع مساله و ایجاد نوآوریمبتنی بر تحلیل بازار، بررسی کاربر، چرخه های تکرار مداوم، و فیدبک گرفتن از نمونه های اولیه استدارای سه بخش کلی: متدها، بینش ها، فعالیت هاروشی کیفی است. اما به معنی کم ارزشی در مقابل داده های کمی نیست!هزینه بر و زمان بر است، اما می ارزد!اجرای آن نیازمند تغییر فرهنگ سازمانی و پذیرا بودن است…آهای مهندس! واسه شمام قابل استفاده است! بیا ناسا را ببین!فرآیند کلی تفکر طراحیتعریف مسالهبررسی بازاربررسی کاربرایده دهیتحلیل و غربال ایده هانمونه سازی، فیدبک گرفتن، توسعه ایدهلوووووووپ(همگرایی و واگرایی)اما تفاوت نگاه من از اینجا شروع میشه!

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *