معنی شعر به نام خداوند جان و خرد فارسی نهم

معنی شعر به نام خداوند جان و خرد فارسی نهم

معنی شعر به نام خداوند جان و خرد فارسی نهمبه نام خداوندی آغاز می‌کنم که دو نعمت بزرگ عقل و جان را به انسان عطا کرده است زیرا فکر و اندیشه انسان نمی‌تواند فراتر از این برود. به ذهن و اندیشه انسان،‌ سخنی از این بالاتر نمی‌رسد که سخنش را با نام پروردگاری آغاز کند که به انسان جان و خرد بخشیده است.خداوند متعال صاحب صفات و القاب متعدد و آفریننده عالم هستی است. خداوند روزی دهنده موجودات عالم و هدایت کننده آن‌ها است.خداوند متعال افلاک هفتگانه (قمر،‌ عطارد، ناهید، خورشید، مریخ، مشتری، زحل) و آسمان در حال حرکت را آفریده است و به خورشید و ماه و ستارگان نور و روشنی بخشیده است.با چشمان و وجود جسمانی نمی‌توان خدا را درک کرد. پس برای این کار، بیهوده به چشمانت زحمت نده.حتی فکر و اندیشه‌های باریک‌بین انسان نمی‌تواند به وجود خداوند متعال دست پیدا کند زیرا که ذات مقدس پروردگار فراتر از نام‌ها و مکان‌ها است. (خداوند لامکان است)هیچ کس نمی‌تواند خداوند را آنگونه که شایسته درگاه او است ستایش کند. پس تو باید کمر بندگی و اطاعت از او به میان ببندی و در راه بندگی و عبادت او تلاش کنی.هر کس دانش کسب کند در زندگی موفق خواهد بود و با کسب علم، فرد پیر مانند جوانی توانا، زنده خواهد بود.خرد: عقلکیوان: سیاره زحلگردان سپهر: آسمان – فلکفروزنده: روشن کنندهناهید: سیاره زهرهمهر: خورشیدمیان بستن: کمربند بستنبرنا: جوان

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *