آموزش گرامر انگلیسی (4-1 همخوانی فاعل و فعل)

آموزش گرامر انگلیسی (4-1 همخوانی فاعل و فعل)

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود …در پست های قبلی به طور کامل زمانهای حال، گذشته و آینده رو بررسی کردیم، در این چند پست به هم خوانی فعل و فاعل می پردازیم:1- برای جمع بستن بیشتر اسم ها از s یا es پایانی استفاده می کنیم:Noun + -s : Friends are important.Noun + -es : I like my classes.2- وقتی فاعل اسم مفرد یا ضمیر سوم شخص باشه، به فرم حال ساده فعل s یا es پایانی اضافه میشه:Verb + -s : Mary works at the bank.Verb + -es : He watches birds.کلماتی که حروف آخر آنها sh، ch، s، z یا x باشه، es پایانی میگیرند:box -> boxesکلماتی که حرف آخر آنها y و حرف ما قبل آن مصوت(صدادار) باشه، s پایانی میگیرند:toy -> toysکلماتی که حرف آخر آنها y و حرف ما قبل آن صامت(بی صدا) باشه، y تبدیل به i شده و es پایانی میگیرند:baby -> babies3- اگه دو یا چند فاعل با and به هم ربط داده شده باشند، فعل به صورت جمع باید باشه:My brother and sister live in Boston.عباراتی که each یا every داشته باشند، فعل مفرد میگیرند حتی اگه با and به هم ربط داده شده باشند:Every man, woman, and child needs love.4- اگه عبارتی بین فاعل یا فعل قرار بگیره، همخوانی از لحاظ جمع یا مفرد بودن اونا رو تحت تاثیر قرار نمیده:The book that I got from my parents was very interesting.The ideas in that book are interesting.5- اگه یه اسم به فرم ing-دار (gerund) به عنوان فاعل جمله قرار بگیره، فعل مفرد میگیره:Watching old movies is fun.6- وقتی از there برای بیان وجود داشتن فاعل در ابتدای جمله استفاده کنیم، بسته به جمع یا مفرد بودن فاعل فعل بعد از آن تغییر خواهد کرد:There is a chair in the room.There are three windows in this room.منتظر پست های بعدی باشید 🙂

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *