تصمیم‌های کلید برای توسعه فودکورت

تصمیم‌های کلید برای توسعه فودکورت

انتخاب درست توسعه دهندهسازندگان فودکورت نگاهی جامع به الزامات برای ساختن این مجموعه می‌اندازند. همیشه انتخاب حساس وجود دارد و آن این است که بین اینکه چه کسی در نهایت در رستوران‌های مجموعه فعال شوند.یا باید چندین رستوران توسط یک دفتر مرکزی اداره شوند یا کاربری هر کدام به صورت مستقل باشد. در کدام از این وضعیت ها فاکتورهای اساسی طراحی فودکورت با درجه بالایی از حساسیت روبرو خواهند شد.برای مثال، یکی از المان‌هایی که باید در همه جا حاضر باشد، هویت برند هر رستوران است. هویت برند در طراحی فودکورت خود به چهار زیر شاخه تقسیم می‌شوند.بیشتر بخوانید: طراحی فودکورت چه استاندادهایی دارد؟موارد این گروه شامل غذاهای سنتی، رستوران غذای سلامتی و رستورانی غذای ملل و فضاهای مدرن هستند. این دسته بندی خود وسیع است و در طراحی فودرکورت به روش اصول هویت برند حتی از این هم جزی تر خواهد شد.این دسته بندی طوری در نظر گرفته شده است، تا بتواند به طراح بخش‌های مختلف کمک کند تا تعداد فعال هر دسته در ضمن طراحی مشخص کنند.نقطه نظر موفقیت در طراحی فودکورتدرحالی که چیدمان کانسپت فودکورت نقش تعیین کننده‌ای را در چیدمان دقیق آشپزخانه‌های صنعتی حاضر در مجموعه دارد، طراحان و سازندگان باید را فاکتورهای دیگری را نیز در طراحی فود کورت در در نظر داشته باشند.پارامترهایی مثل فضای اجتماعی، المان‌های فضای خارجی، دکه فروش، طراحی اختصاصی و امکانات ارسال غذا را در همه اجرای همه جنبه‌ها در نظر داشته باشند.چالش انتخاب ترکیب درستی از فروشندگانالبته که ترکیب درست از رستوران‌ها در طراحی فودکورت برای موفقیت مجموعه حیاتی است. این طبیعت محیط و محیط را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. اما قبل از نهایی شدن همه چیز سازندگان فودکورت باید بدانند که دقیقا می‌خواهند چه نوع کسب و کاری را در این مجموعه جای دهند.اصل این است که برای اجاره هر واحد یک گزینه جایگزین فراهم باشد و فرمت همکاری دقیقا باید به چه صورت است. همه اینها قبل از توسعه نهایی باید مشخص شده باشند.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *