وصیت‌نامه شهید مجيد قائمي

وصیت‌نامه شهید مجيد قائمي

🔸 شهيد مجيد قائمي در ارديبهشت سال 1345 به دنيا آمد. او در رشته مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف تحصیل می‌کرد و سال دوم مهندسي، در سن 20 سالگي و در عمليات كربلاي 5 شهيد شد و هنوز پیکر مطهرش بازنگشته است.بسم الله الرحمن الرحيمستايش خداوند يگانه اي را كه زمين و آسمانها و هر آنچه در آنست آفريد بارالها شهادت ميدهم كه به جز تو خدائي نيست، توئي خالق جهانيان و ساكنان آن و هر چه غيرتست همه مخلوق تو هستند،‌ اي مردمان بدانيد روز موعود نزديك است،‌ همان روز خداوند بزرگ وعدة آنرا داده، همان روز كه به كيفر اعمال رسيدگي ميشود و خير و شر از يكديگر جدا ميشوند و بدانيد آنروز حتماً ميآيد،‌ چرا كه وعدة خداوند تخلف ناپذير است پس بكوشيد و خدا را آمادة‌ آنروز كنيد، وقت بسيار كم است، هر لحظه كه بگذرد لحظه اي از عمرتان گذشته است، خود و خداي خود را بشناسيد. و بدانيد كه از كجا آمده ايد و براي چه آمده ايد و حال چه ميكنيد و به كجا ميرويد، بايد بسيار فكر كرد، من تأسف ميخورم بحال كساني كه خود را به لذات دنيوي مشغول كرده اند و از خداي خويش غافلند ولي در مقابل آنها كساني را مي بينم كه از يكديگر گوي سبقت را مي ربايند تا به خداي خويش نزديكتر شوند، عزيزان من، در روز جزا تمام مردمان جمع هستند و به حال يكديگر حسرت مي برند ولي در آنوقت ديگر دير است،‌پس بكوشيد و از هر لحظة عمرتان استفاده كنيد تا به معبود خود برسيد، كه همانا كمال انسانيت رسيدم به حق است، بسيار جملة زيبائي مولاي متقيان علي (ع) فرمود: تَخَفَّفوا تَلحَقُوا سبك شويد و ملحق شويد اين جمله بسيار پر معني است كه هر كس قادر به درك آن نيست،‌ اما بندة حقير از اين جمله دريافتم كه اگر هواي نفس را كنار بگذاري ميتواني به آن معبود يكتا ملحق شوي، اي برادران نگذاريد ديگران بحالتان تأسف بخورند خود بحال خود تأسف بخوريد، آخر شما را چه ميشود چرا به فكر اين چند روزه دنيا هستيد و زندگي جاودانة آخرت را فراموش كرده ايد، اي كساني كه در تاريكي در جستجوي نور هستيد، راه بدست آوردن نور ديدن آن است و درك آن است، شما اگر آنرا بيابيد ديگر از دست نخواهيد داد، خدايم شاهد است كه من بندة حقير ديدم آن نور را و به آن ملحق شدم چرا كه اميد عفو و كرم پروردگارم داشتم بسيار گناه كردم اما به اين هم ايمان داشتم كه خدايم بسيار بخشنده است اي مردم در اين غروب حس ميكنم خيلي به پروردگارم نزديك شدم، بخدا سوگند كه خود به حساب اعمال خود رسيدم و ميدانم در آنروز كسي به حساب اعمالم نمي رسد و از خداي خود آرزوي شهادت را دارم چرا كه شهيد نظر ميكند به سوي خدا و مي رود به سوي او و از او ميشود، اي برادران بخدا سوگند اين دنيا ارزشي ندارد همه اش در فكر آن نباشيد. كمي به خود بيائيد مگر چند سال ديگر عمر ميكنيد، چقدر در اين چند سال باقيمانده ميتوانيد از لذات دنيوي استفاده كنيد كمي به خود بياييد در شبها و غروبها با خداي خود خلوت كنيد و خارج شويد از مسائل دنيا و خود را آزاد كنيد از بند اين دنيا و با او به راز و نياز بپردازيد و با او در دل كنيد و هر چه داريد در اختيار او گذاريد،‌ به چنگ بيانديشيد، بعد از جنگ خون هزاران شهيد برگردن شما است، جامعه را آباد كنيد، فرزندانتان را درس عشق و معرفت بياموزيد، از مالتان انفاق كنيد و بركسي منت نگذاريد، از تمامي گناهان جدا شديد و تقوا را سرلوحة اعمالتان قرار دهيد و پرهيزگار باشيد چرا كه محبوبترين اشخاص نزد خدا پرهيزگارترين آنها است، از اهل بيت كمك بگيريد. و به آنها توسط بجوئيد، كه هر كس راه آنها را رود گمراه نخواهد شد حب دنيا را از دلهايتان بيرون كنيد و دوستي پروردگار خويش را جايگزين آن كنيد. و بدانيد كه خداوند در قرآن مي فرمايد،‌ كه من بر هيچكس ظلم نمي كنم ولي خود مردمان هستند كه برخويش ظلم و ستم مي كنند.ضمناً از شما عزيزان ميخواهم كه در سورة توبه تفكر كنيد و آنرا حتماً مطالعه كنيد،‌ مخصوصاً آيه هاي در مورد مسئلة جهاد نازل شده تا اينكه هر چه بخواهيد بتوانيد از آن يافت كنيد. به اميد پيروزي رزمندگان اسلام. “والسلام”واما سخني دارم با خانوادة عزيزم ميدانم ياد من هرگز از خاطرتان محو نميشود اما بدانيد من در اين روزهاي آخر نزديك شدم به آن معبد و يكتا و ميروم بسري او تا شايد مرا طلب كند كه هدف از خلقت من همين بود و بدانيد كه ياد شما هرگز از ذهن من خارج نميشود و هميشه دعاگوي شما هستم، شما را زياد آزار و اذيت كردم و از تمامي شما وابستگانم طلب گذشت و مغفرت دارم، مقداري نماز و روزه قضا دارم كه اميدوارم شما بجاي آوريد كه تقريباً خودتان ميدانيد چقدر است و اما مقدار 43 تومان به آقا مهدي و مقداري پول نيز به محمود بدهكارم كه انشاء ا… اين مقدار پول را برايشان عودت ميكنيد و هر چه دارم متعلق به خانواده ام ميباشد كه ميتوانند با آن هر كاري بكنند. شما اي پدر و مادرم و برادران و خواهرانم و بستگانم من در اين دنيا گريه هايم را كردم و در آن دنيا در روز آخرت مرا با رويي خندان مي بينيد من با عاشقان ميروم تا به آن كمال مطلوب دست يابم من خود را داخل جمع آنان كردم و از اين دنيا بريدم تا شايد پذيراي من باشد مادر عزيزم من نميگويم بر مزار من گريه نكن اما به شما توصيه ميكنم كه صبر را پيشه كنيد و نگوئيد سخناني كه خداي ناكرده از اجر عظيم خانوادة‌ شهيد كم شود، انشاء ا… وعده گاه ما روز جزا در مقابل حق تعالي كه در آنروز اكثر مردمان گريه كنانند. از تمامي شما التماس دعا دارم و شما را به خداي بزرگ مي سپارم. والسلام.اين نوشته وصيتنامه بندة حقير او، مجيد قائمي ميباشد بلكه انشاء كمكي باشد براي تشنگان حقيقت و سالكان راه ابديت.⬛@sut_kongere_shohada⬛

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *