آموزش گرامر انگلیسی (4-2 همخوانی فاعل و فعل-ادامه)

آموزش گرامر انگلیسی (4-2 همخوانی فاعل و فعل-ادامه)

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود …پست قبلی به هم خوانی فعل و فاعل پرداختیم، در این پست به ادامه این بحث میپردازیم:1- اسم جمع هایی که به بیش از یک نفر اشاره داشته باشند مثل (team، class)، در انگلیسی لهجه آمریکایی معمولا فعل مفرد میگیرند:The team practices at noon.اگه قصدمون تاکید بر روی تک تک افراد باشه، از فعل جمع استفاده میشه: The faculty are preparing for classes.برای این کار می تونیم از کلمه members هم استفاده کنیم:The staff members have requested raises.2- در بیشتر عبارتهایی که کمیت رو بیان می کنند (مثل a lot of)، اسمی که بعد از of میاد نوع فعل رو مشخص میکنه:All of the advice was useful.All of the suggestions were useful.عبارات one of، each of و every one of فعل مفرد میگیرند:Everyone of my friends is here.3- عبارت none of در انگلیسی رسمی، فعل مفرد میگیره:None of the boys is here.4- عبارت the number of فعل مفرد، ولی عبارت a number of فعل جمع میگیرند:The number of students in class is fifteen.A number of students are absent today.منتظر پست های بعدی باشید 🙂

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *