آموزش گرامر انگلیسی (4-3 همخوانی فاعل و فعل-موارد خاص)

آموزش گرامر انگلیسی (4-3 همخوانی فاعل و فعل-موارد خاص)

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود …در دو پست قبلی به بحث هم خوانی فعل و فاعل پرداختیم، در این پست با اشاره به موارد خاص، این بحثو تموم میکنیم:1- بعضی از اسم هایی که به s ختم میشند، فعل مفرد میگیرند:The United States is big.2- کلمه news یک اسم غیرقابل شمارشه (این مبحث در پست های بعدی توضیح داده میشه) و فعل مفرد میگیره:The news is interesting.3- اصطلاحات مربوط به زمان، پول و فاصله معمولا فعل مفرد میگیرند:Eight hours of sleep is enough. 4- حوزه های علمی که با ics- تموم میشن، فعل مفرد میگیرند:Mathematics is easy for her. Physics is easy for her too.5- اصطلاحات ریاضی فعل مفرد میگیرند:Two and two is four.6- بعضی از بیماری هایی که با s تموم میشن، فعل مفرد میگیرند:Diabetes is an illness.7- کلمات cattle، people، police و fish فعل جمع میگیرند:The police have been called.8- بعضی از صفت ها اگه با the بیان، اشاره به مردمی دارند که اون خصوصیتو دارن و فعل جمع میگیرند:The poor have many problems.9- بعضی از اسم ملیت ها هم معنی زبان اون مردم میدند، هم میتونن معنی مردم اون سرزمین بدن. که در حالت اول از فعل مفرد و در حالت دوم از فعل جمع استفاده میشه:English is spoken in many countries.The English drink tea.منتظر پست های بعدی باشید 🙂

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *