کلیدهای نجات واستخاره…….

کلیدهای نجات واستخاره…….

قرآن کریمحضرت علی (ع) فرمود: دعا، کلیدهای نجات و کامیابی و گنجینه های رستگاریست.؛یکی از لوازم مهم بندگی که انسان را برای رسیدن به هرمراد مقصودی تقویت و هدایت میکند،( دعا) است وان عبارات است از خواستن چیزی به وسیله موجودی صضعیفتر از موجودی برتر،ازروی فروتنی ودرماندگی،در متون اسلامی راه حل تمام مشکلات مادی معنوی ونیز شیوه درمان بیماریها در قالب دعاها آمده است تا انسان درهنگام مواجه با مشکلات ازان بهره برده و دچار یاس و ناامیدی نشود،وموثر اصلی را خدا داند واز نیروی خداوند که فوق قدرتهاست استمداد طلبد وبه نتیجه مطلوب برسد.ایمان به تاثیر دعا عین عمل به حکمت خداست .گرچه تصورتاثیر معنوی دعا برای ماودیگران مشکل است،ولی معتقدان به جهان غیب نقش دعا رادربهبود وضع جسمی و روحی فوق العاده می دانند.دانشمندان جهان تاثیرات دعا را ازطریق تجربی ثبوت آن قطعی میدانند،دکتر الکسیس کارل،می گوید:نیایش گاهی تاثیرات شگفت آوری دارد.بیمارانی بوده اند که تقریبا به طور انی از دردهایی چون جذام ،سرطان،زخمهای مزمن صف یافته اند.”طبیعی است که مزاجهای مستعد وروانهای آماده شایسته این آثار واقع میشوند ولی مزاجهای آلوده هرگز نمی توانند ازان بهره ببرند.پیشوایان دین برزگرند وکارشان درواقع این است که زمین دلها راشیارکنند وبذرهای معارف و حقایق رادران بکارند تا سرسبز شوند و صاحب خودرا به کمال برسانند،توهمات گونه که زمین شوره زار گیاهی دران رشد نکند دلهای چرکین نیز خواهان آن نمی شود.از شما که مطلب را می خوانید خواهش میکنم نظرات خودرا بنویسید ،همچنین درصورت نیاز وبه درخواست شما استخاره را انجام میدهیم انشالله بتوانیم کمکی به شما کرده باشیم.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *