تابع is_dir ‌در php

تابع is_dir ‌در php

این تابع نام یک فایل را میگیرد و مشخص میکنه که آیا این یک دایرکتوری هست یا نهبه صورت زیر تعریف میشود:is_dir ( string $filename ) : boolنام فایل همان $filename است که بصورت رشته به تابع is_dir می دهیم.نام فایل را میتوانیم هم بصورت آدرس نسبی و هم بصورت آدرس مطلق وارد کنیم.خروجی این تابع یا True هست یا Falseاگر فایل مورد نظر موجود باشد و هم یک دایرکتوری باشد مقدار True را بر میگرداند ودر غیر این صورت مقدار False را برمیگرداند.<?php
var_dump(is_dir(&quotfile.php&quot));
?>خروجی بصورت زیر است:bool(false)و دلیل اینکه مقدار False را برگردوند اینه که file.php یک دایرکتوری نیست.یه مثال دیگه:<?php
$file = &quotfiles&quot
if(is_dir($file)) {
echo &quot$file is a directory&quot
} else {
echo (&quot$file is not a directory&quot);
}
?>در دستورات بالا بررسی میکنیم که در صورت وجود دایرکتوری مورد نظر یک پیام چاپ کند و در غیر این صورت یک پیام دیگر، چون دایرکتوری files درکنار همین فایل موجود است پس خروجی بصورت زیر است:files is a directoryحال میخوایم یکم هوشمندانه تر عمل کنیم و یک تابع بنویسیم که یک ورودی بگیرد و مشخص کند که ورودی یک فایل هست یا دایرکتوری(با فرض اینکه ورودی که به تابع میدهیم یا فایل است یا دایرکتوری و غیر این دو نیست).<?php
function check_is_dir($file) {
$type = &quotFile&quot
if ((is_dir($file)) !== false ) {
$type = &quotDirectory&quot
}
return $type;
}

echo check_is_dir(&quotfiles&quot);

?>این تابع به این صورت کار میکند که میگه هر چی ورودی به من میدید file هست مگر اینکه خلافش ثابت بشهو اینو با if که درون تابع نوشتیم بررسی میکنه.خروجی بصورت زیر است:Directoryو چون دایرکتوری files وجود دارد خروجی بصورت بالا است.اینم از تابع is_dir در phpحتما سعی کنید مثال هارو خودتون بنویسید و مثال های دیگه رو هم برای خودتون حل کنید تا تسلط بیشتری روی این موضوع پیدا کنید.میتونید از سایت خود php هم استفاده کنید.شاد و پیروز باشید.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *