خلاصه کتاب بازاریابی بین الملل نوشته ی کیگان

خلاصه کتاب بازاریابی بین الملل نوشته ی کیگانقبل از اینکه خودم شروع کنم به نوشتن خلاصه ی این کتاب، شروع کردم به سرچ کردن.گفتم به خاطر جذاب بودن موضوع و خوب بودن کتاب از لحاظ محتوایی، داکیومنت هایی وجود داره که قابل استفاده هست.و خب درست فکر میکردم.در ادامه ی مطلبم، یک خلاصه ی فارسی از کل کتاب قرار دادم و بعد از اون خلاصه های انگلیسی مربوط به هر چپتر رو گذاشتم. امیدوارم مفید باشه براتونخلاصه ی فارسی:https://mega.nz/file/FMpB2SBC#PuYqInL59IZsxWKMoXgVvidBoIP78PzHCo3kDKkqSBAخلاصه ی انگلیسی:چپتر1: https://mega.nz/file/5FgSBJ7L#z_2neM-WqtKPOixI2sB_rxQKCSzJShXdaKz4rWLK77Iچپتر2: https://mega.nz/file/FU5yyDpA#fIAgWhGQcDZQcVquJUeVrYujWheailfh9gFj2pyy8EIچپتر3: https://mega.nz/file/JdwkUDba#WAdxsgOfTyAotr3ueNBk4sVnC2RFCsrMRS73FRHU2nEچپتر4:https://mega.nz/file/4JhwzZqI#0pVG7dqUO0iA0Z2_M1NuJ60jPmQRkU1fGmBgFz8nRI8چپتر5: https://mega.nz/file/4AhAiRRA#fSH9vku5kQqEz9lRLqr6sT3CO53HlRCX-GEOpGnQxKUچپتر6: https://mega.nz/file/gcoSnLSD#CcOoPLLmrH6wU8w2eTT3_KF668I4jMRlEbCp-pr5p-Aچپتر7:https://mega.nz/file/ddpURTzA#9NQqVv6D5sk34foXcdBWNbrzF2v8VbEbYCvoSVCG8yoچپتر8: متاسفانه هیچ داکیومنتی پیدا نشدچپتر9: https://mega.nz/file/IUgBFKiR#P2p28djP437tcDM1V4hQcEBS2477xlvq3nz8RSiJZ6Qچپتر10:https://mega.nz/file/4Qp2EJQL#Z6w2-Yr0mBh15JOWNQiJKCT2Z9nFPR6y_61NxAQhdVQچپتر 11: متاسفانه هیچ داکیومنتی پیدا نشدچپتر 12: متاسفانه هیچ داکیومنتی پیدا نشدچپتر13: https://mega.nz/file/tR52FZSC#IIlJMcI-gr7gzacoVa1O9qR9oF_guhyaZkYRz9bVJDkچپتر14:https://mega.nz/file/pc5iBRCZ#UQe-SvizoVdBMeGvcd5D2cyh6KutdGHJNEP8JaxPxUc

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *