تاثیر دما بر عمر باتری یو پی اس

تاثیر دما بر عمر باتری یو پی اس

همانطور که می دانیم، تمام واکنش های شیمیایی تحت تاثیر دما قرار دارند، و باتری برای تولید برق به واکنش های شیمیایی نیاز دارد. به راحتی می توان نتیجه گرفت که دما بر روی قدرت و عملکرد باتری های یو پی اس تاثیر می گذارد. بهترین و مطلوب ترین عملکرد باتری در دمای اتاق است. با تغییر جزئی در درجه حرارت می توان عمر مفید، ظرفیت و عملکرد باتری را تغییر داد.جدول تاثیر دما بر عمر باتری یو پی اس هنگامی که درجه حرارت بالا است، ظرفیت باتری یو پی اس به علت کاهش مقاومت داخلی و افزایش متابولیسم شیمیایی افزایش می یابد. با این حال، اگر افزایش دمای باتری برای مدت طولانی ادامه داشته باشد،باعث می شود عمر باتری کاهش پیدا کند. در دمای بالای 50 درجه سانتیگراد، عملکرد باتری 12 درصد افزایش می یابد.برعکس، دمای پایین تر باعث افزایش مقاومت درونی باتری یو پی اس می شود و میزان متابولیسم شیمیایی را کاهش می دهد و بنابراین باعث کاهش ظرفیت باتری می شود. اگر ظرفیت باتری در دمای 27 درجه سانیگراد 100 درصد باشد، زمانی که دما 18 درجه سانتیگراد است، ظرفیت باتری 50 درصد کاهش می یابد. در نقطه انجماد، ظرفیت باتری 20 درصد کاهش می یابد. عملکرد اکثر باتری ها در دمای 20- درجه سانتیگراد متوقف می شود. به همین دلیل است که باتری خودرو در هوای سرد می خوابد. در نقطه ی انجماد، به علت انجماد محلول های حلال در آب باتری هایی مانند باتری یو پی اس، عملکرد باتری متوقف می شود. در یک باتری لیتیوم یون، در دماهای بسیار پایین پوشش لیتیومی بر روی آند ایجاد می شود که باعث کاهش همیشگی ظرفیت می شود.هنگامی که درجه حرارت بالا است، ظرفیت باتری یو پی اس به علت کاهش مقاومت داخلی و افزایش متابولیسم شیمیایی افزایش می یابد. با این حال، اگر افزایش دمای باتری برای مدت طولانی ادامه داشته باشد،باعث می شود عمر باتری کاهش پیدا کند. در دمای بالای 50 درجه سانتیگراد، عملکرد باتری 12 درصد افزایش می یابد.برعکس، دمای پایین تر باعث افزایش مقاومت درونی باتری یو پی اس می شود و میزان متابولیسم شیمیایی را کاهش می دهد و بنابراین باعث کاهش ظرفیت باتری می شود. اگر ظرفیت باتری در دمای 27 درجه سانیگراد 100 درصد باشد، زمانی که دما 18 درجه سانتیگراد است، ظرفیت باتری 50 درصد کاهش می یابد. در نقطه انجماد، ظرفیت باتری 20 درصد کاهش می یابد. عملکرد اکثر باتری ها در دمای 20- درجه سانتیگراد متوقف می شود. به همین دلیل است که باتری خودرو در هوای سرد می خوابد. در نقطه ی انجماد، به علت انجماد محلول های حلال در آب باتری هایی مانند باتری یو پی اس سیلد-اسید، عملکرد باتری متوقف می شود. در یک باتری لیتیوم یون، در دماهای بسیار پایین پوشش لیتیومی بر روی آند ایجاد می شود که باعث کاهش همیشگی ظرفیت می شود.به نقل از ::: یو پی اس کاران

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *