بهترین کشور برای مهاجرت زنان

بهترین کشور برای مهاجرت زنان

مهاجرت زنانهیچ کشوری در رابطه با برابری جنسیتی صد در صد عالی عمل نمی کند، اما بعضی از مکان ها برای زن بودن از دیگران بهتر است. شاخص زنان، صلح و امنیت می کوشد تا با اندازه گیری میزان ورود زنان در جامعه، احساس امنیت و قرار گرفتن در معرض تبعیض، این تفاوت های جهانی را درک کند. این شاخص های اصلی، نحوه زندگی زنان را نشان می دهد.کشورهای اروپای شمالی معمولاً در میان خوشبخت ترین کشورهای کره زمین قرار می گیرند و به دلیل مجموعه خدمات عمومی رایگان و اجتماعی بودن آنها مورد ستایش قرار می گیرند. مطالعات نشان داده است كه همان كشورها در مراقبت از سالخوردگان نیز امتیازات بالایی دارند، به طوری كه زنان دانماركی با سن بیش از 65 سال، خوشحال ترین زنان در اتحادیه اروپا هستند. بنابراین تعجب آور نیست که کشورهای اسکاندیناوی درلیست بهترین کشورها برای زنان نیز قرار دارند.لیست بهترین کشورها برای مهاجرت زنان بر اساس پاسخ تقریبا 9،800 زن تهیه شده است. در این نظر سنجی معیار هایی همچون رعایت حقوق بشر، برابری جنسیتی، برابری درآمد، پیشرفت و امنیت در نظر گرفته شده است. بنابراین بهترین کشور ها برای مهاجرت زنان به شرح زیر است.دانمارکسوئدهلندنروژکانادافنلاندسوئیسنیوزیلنداسترالیااتریش

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *