روز مادر

روز مادر🤔 زن کیست….؟؟؟؟!!!!😌اولین کسی که با دیکتاتوری عظیم فرعون دلیرانه به پا خواست…😏یک مرد نبود بلکه یک زن بود….(بانو آسیه)😌اولین کسی که مکه و کعبه را آباد کرد مرد نبود بلکه یک زن بود….(بانو هاجر)😌اولین کسی که از مبارکترین آب روی زمین زمزم نوشید مرد نبود بلکه یک زن بود…(هاجر خاتون)😌اولین کسی که به محمد المصطفیﷺ ایمان آورد مرد نبود بلکه یک زن بود… (بانو خدیجه)😌اولین کسی که خونش برای اسلام ریخته شد و شهید شد یک مرد نبود بلکه یک زن بود….(بانو سمیه)😌اولین کسی که مالش را در راه اسلام داد یک مرد نبود بلکه زن بود….(بانو خدیجه)😌اولین کسی در قرآن که خداوند از بالای هفت آسمان به حرفش گوش داد یک زن بود نه مرد…(سوره مجادله آیه 1)😌اولین کسی که سعی صفا و مروه را انجام داد یک مرد نبود بلکه زن بود….(بانو هاجر)☺️ اولین زنی که با همه مخالفتها وارد معبد اورشلیم شد مریم بود☺️ تنها کسی که به حمایت از شوهر و امامش میخ در به تنش فرو رفت و دم نزد و شفیع گنهکاران شیعه در روز قیامت است زهرا بود☺اکنون میلیونها حاجی باید حرکات آن زن را انجام دهند وگرنه حج آنها قبول نمی شود…..😊واما کسی که کاخ یزید را به لرزه دراورد مرد نبود زینب بود زینبمی نویسیم تا همه بدانند…. *زن_افتخار_است…*اگر قدر خودش را بداند 👏👏👏👏🌹🌹🌹❤️روز زن مبارک 🌹❤️

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *