نسخه جدید فریم ورک Wifipumpkin3

نسخه جدید فریم ورک Wifipumpkin3

انتشار نسخه جدید فریم ورک Wifipumpkin3Wifipumpkin3این بزار برای تست نفوذ به اکسس پوینت ها مورد استفاده قرار می گیرد .امکانات :Rogue access point attackMan-in-the-middle attackModule for deauthentication attackModule for extra-captiveflask templatesRogue Dns ServerCaptive portal attack (captiveflask)Intercept, inspect, modify and replay web trafficWiFi networks scanningDNS monitoring serviceCredentials harvestingTransparent ProxiesLLMNR, NBT-NS and MDNS poisoner (Responder3)RestFulAPIand more!لینک داکیومنت ابزار Wifipumpkin3

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *