tsconfig.json

tsconfig.jsonبرای پیکر بندی تنظیمات تایپ اسکریپت فایلی به نام tsconfig.json ایجاد می شود که این تنظیمات را درون آن می نویسند. برای ایجاد آن میتوان دستور زیر را در پوشه پروژه اجرا کرد. tsc –initبرای اجرا تایپ اسکریپت با تنظیمات موجود در فایل tsconfig کافیست دستور زیر را اجرا کرد. tsc و همچنین میتوان حالت watch را نیز به آن اضافه کرد تا در هر تغییر فایل ها به صورت خودکار عملیات تبدیل اتفاق بیوفتد . tsc -wدر فایل tsconfig به طور پیشفرض کل فایل هایی که در پوشه اصلی وجود دارد جز پروژه در نظر گرفته می شود و هر بار عملیات تایپ اسکریپت روی آنها اجرا میشود. و دیگر نیازی نیست که فایل ها را مشخص کرد. برای مشخص کردن فایل هایی که جز پروژه نیستند میتوان آنها را در قسمت exclude فایل tsconfig ذکر کرد {
&quotexclude&quot: [
&quotindex.ts&quot
]
}بعد از این کار فایلی با نام index.js ایجاد نمی شود چون فایل index.ts تبدیل نمی شود.میتوانیم کل فایل های یک پوشه را نیز مشخص کنیم.{
&quotexclude&quot: [
&quotsrc&quot,
&quotnode_modules&quot,
&quotassets/js&quot
]
}میتوان فایل های مشابه را نیز مشخص کرد . {
&quotexclude&quot: [
&quot*options.ts&quot,
&quot*data.ts&quot
]
}

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *