آموزش طراحی سایت-آموزش مدیریت خطا در جاوا اسکریپت

آموزش طراحی سایت-آموزش مدیریت خطا در جاوا اسکریپت

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزش طراحی سایت می آموزیم که چطور خطاهای احتمالی در جاوا اسکریپت را مدیریت کنیم.دستور try به شما امکان می دهد قطعه کد (code block) را به منظور یافتن خطاهای احتمالی بررسی و آزمایش کنید.دستور catch به شما اجازه می دهد خطا را مدیریت کرده و اقدامات اصلاحی را در صورت رخداد خطا مشخص کنیم.دستور throw قابلیت ایجاد خطاهای سفارشی را به شما می دهد.دستور Finally به شما اجازه می دهد کد را پس از (اجرای دستورات) try و catch، صرف از نظر از نتیجه آن، اجرا کنید.هنگامی که کدهای جاوا اسکریپت را اجرا می کنید، ممکن است با خطاهای مختلفی مواجه شویم. این خطاها ممکن است از وجود اشکال هایی در کدنویسی برنامه نشات بگیرد که توسط برنامه نویس نوشته شده، ممکن است از ورودی اشتباه و غیر مجازی باشد که توسط کاربر وارد شده و یا دیگر چیزهای غیر قابل پیش بینی.<p id=&quotdemo&quot>adddlert is not defined</p>

try {
adddlert(&quotWelcome guest!&quot);
}
catch(err) {
document.getElementById(&quotdemo&quot) = err.message;
}
دستور try به برنامه نویس اجازه می دهد قطعه کدی که احتمال می دهد در آن خطا وجود داشته باشد را مشخص کند. این قطعه کد در حین اجرا برای خطایابی تست می شود.دستور catch نیز یک قطعه کد تعریف می کند که در صورت برخورد با خطا در ساختار (try block)، اجرا می شود.عبارت try، به شما اجازه می دهد تا، خطاهای یک بلاک از دستورات را تست کنید.اگر خطایی در قسمت try رخ دهد، در آن صورت دستوراتی که در در ساختار catch تعریف کردید، اجرا می شوند.توجه داشته باشید که دستورات try و catch با هم و به صورت جفت بکار می روند.try {
‎ Block of code to try
‎}
catch(err) {
‎ Block of code to handle errors
‎}‎هنگامی که خطایی رخ می دهد، جاوا اسکریپت به صورت خودکار متوقف شده و یک پیغام خطا صادر می کند.در برنامه نویسی برای این منظور یک واژه ی تخصصی به نام throw تعریف شده است.این دستور امکان ایجاد یک خطاهای سفارشی (custom error) را در اختیار برنامه نویس قرار می دهد. اصطلاح تخصصی که برای این منظور (ایجاد خطای سفارشی) در نظر گرفته شده throwing an exception می باشد. دستور throw باید همراه try و catch استفاده شود. Exception (استثنا) می تواند یک شی String، Number، یک Boolean و یا یک Object باشد.throw &quotToo big” // throw a text
throw 500; // throw a number‎اگر throw را به همراه try و catch بکار ببرید، می توانید جریان برنامه را تحت کنترل خود درآورده و پیغام های خطا سفارشی ایجاد کنید.مثال زیر ورودی را بررسی و اعتبار سنجی می کند. در صورت غلط بودن مقدار، یک پیغام خطا (استثنا( صادر (throw) می شود. پیغام خطای تولید شده، توسط ساختار (دستور) catch دریافت یا مهار (catch) شده و پیغام خطای سفارشی به دنبال آن نمایش داده می شود.نمونه دو :function myFunction() {
var message, x;
message = document.getElementById(&quotmessage&quot);
message = &quot”
x = document.getElementById(&quotdemo&quot).value;
try {
if(x == &quot&quot) throw &quotempty”
if(isNaN(x)) throw &quotnot a number”
x = Number(x);
if(x < 5) throw &quottoo low”
if(x > 10) throw &quottoo high”
}
catch(err) {
message = &quotInput is &quot + err;
}این دستور به شما اجازه می دهد کد را پس از اجرای ساختارهای try & catch و صرف نظر از نتیجه ی بدست آمده اجرا کنید.با دیگر مقالات در زمینه آموزش طراحی وبسایت همراه ما باشید..

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *