نگاه و پیامد آن

نگاه و پیامد آن💛 نگاه و گناه💛از عالمے پرسیدند:چه اشکالی دارد که انسان به جنس مخالف نگاه کند و لذت ببرد؟گفت:🌸میبینی،میخواهی،به وصالش‌نمیرسی،دچارافسردگی‌میشوی!🌸میبینی،شیفته‌میشوی،عیب‌هارانمیبینی،ازدواج‌میکنی،طلاق‌میدهی!🌸میبینی،دائم‌به‌اوفکر میکنی،ازیادخداغافل‌میشوی،ازعبادت‌لذت‌نمیبری!🌸میبینی،باهمسرت‌مقایسه‌میکنی،ناراحت‌میشوی،بداخلاقی‌میکنی!🌸میبینی،لذت میبری،به این لذت‌عادت‌میکنی،چشم‌چران‌میشوی،درنظردیگران‌خوارمیشوی!🌸میبینی،لذت‌میبری‌،حب‌خدا‌دردلت‌کم‌میشود،ایمانت‌ضعیف‌میشود!🌸میبینی،عاشق‌میشوی‌،ازراه‌حلال‌نمیرسی،دچارگناه‌میشوی!به همین دلیل،اسلام در یک کلمه میگوید:”نگاهت را از جنس مخالف بپوشان”🔴پنج وصیت بسیار زیبا!🌸امام محمد باقر (علیه السلام) خطاب به جابر بن یزید جُعفی می‌فرمایند:ای جابر! تو را به پنج چیز وصیت می‌کنم..💥اگر مورد ستم قرار گرفتی،👈تو ستم نکن💥اگر به تو خیانت کردند،👈تو خیانت نکن💥اگر تو را تکذیب کردند، 👈تو خشم نگیر💥اگر تو را ستایش کردند، 👈 تو دلخوش نشو💥 و اگر تو را سرزنش کردند، 👈 تو دلگیر مشو🔵بلکه درباره آنچه گفتند فکر کن!☑️اگر دیدی آنچه می‌گویند راست است،خود را اصلاح کن. 🔘و اگر دیدی درست نیست، پس بدان که خود را مدیون تو کردند و برای جبران این دِین، از ثواب‌های او به تو میدهند♦️از گناهان تو کم کرده، در نامه اعمال او قرار می دهند.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *