بجز خدا امید به کس نداشته باشید.

بجز خدا امید به کس نداشته باشید.1- بجز خداوند قادر متعال کسی را نپرستید.2- بجز خدا امید به کس نداشته باشید.3- زیرا خداوند بشر را خلق فرموده.خداوند بزرگ است. هزاران هزار ستاره آفریده که زمین ما جزء کوچکترین آنهاست و هزاران مخلوق ​​​​از نیستی به هستی آورده که کمترین آنها مخلوقات زمینی می باشد.4- بزرگ خدا است.5- هر چه اکنون دارید, هر نعمتی که دارید همه را خداوند به شما داده است.6- مبادا از آنها به خود ببالید و از نعمت خداوندی به خویشتن فخر کنید. بدترین چیزها تکبر و نخوت است.اگر تکبر و نخوت را ترک کنید خداوند قادر متعال به شما راهنمایی می کند و شما را به راه حقّ اجابت می فرماید.7- روزی هر کسی را خداوند عطا میفرماید چه کم و چه بیش.8- روز مرگ دیناری با خود نخواهید برد.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *