معنی شعر سپیده دم فارسی دهم

معنی شعر سپیده دم فارسی دهم

معنی شعر سپیده دم فارسی دهم
تو را «جنوب» نامیدم *** ای که ردای حسین را بر دوشتو را جنوب لبنان نامیدم، ای سرزمینی که در شهادت طلبی و مبارزه پیرو امام حسین هستی.و خورشید کربلا را در بر داری *** ای سرخ‌گل که فداکاری پیشه کردیای گل سرخی که مشغول فداکاری هستی، حقیقت کربلا در تو نهفته استای انقلاب زمین که با انقلاب آسمان برین *** پیوند خورده‌ایای انقلاب زمین که به انقلاب آسمانی متصل شده‌ایای سرزمینی کز خاکت *** خوشه‌های گندم می‌روید *** و پیامبران بر می‌خیزد.ای سرزمینی که از خاک تو مبارزان برمی‌خیزند و پیغمبران را در خود پرورش داده‌ای.***تو را جنوب نامیدم *** ای کشتی‌های صیادیی که مقاومت پیشه کرده‌ایدتو را جنوب لبنان نامیدم، ای کشتی‌های ماهیگیری که مشغول مقاومت هستید.ای ماهی دریا که مقاومت پیشه‌ کرده‌ای *** ای دفترهای شعری که مقاومت پیشه کرده‌اید *** ای روز عاشورا!و ای ماهیان دریا که مشغول مقاومت هستید و ای دفترهای شعر مقاومت و ای روز‌های همیشه عاشورا که در برابر دشمن مقاومت می‌کنید.***تو را جنوب نامیدم *** تو را آب‌ها و خوشه‌ها *** و ستاره غروب نامیدمتو را جنوب لبنان نامیدم، تو از آب‌های دریا و خوشه‌های گندم و ستاره ناهید ساخته شده‌ای.تو را سپیده‌دمی در انتظار زاده شدن *** و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدمتو سحرگاهی هستی منتظر زاده شدن، تو کسی هستی که برای شهادت شور و شوق داری.تو را انقلاب و شگفتی و تغییر نامیدم *** تو را پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا نامیدمتو از انقلاب و شگفتی و تغییر ساخته شده‌ای و پاک و ارزشمند و توانا هستی.***تو را جنوب نامیدم *** ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگارانتو را جنوب لبنان نامیدم ای سرزمینی که مانند سبزه از میان دفتر روزگاران روییده‌ایای مسافر دیرین بر روی خار و درد *** ای چون ستاره فروزان *** ای چون شمشیر درخشانای مسافر قدیمی دشواری و رنج، ای سرزمینی که مانند ستاره‌ای تابنده و مانند شمشیر درخشان هستی.بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست *** بگذار گرد و خاک قدم‌هایت را برگیریماجازه بده به شمشیری که در دستان تو است ادای احترام کنیم و گرد و خاک پاهای تو را پاک کنیم.***ای سرور باران‌ها و فصل‌ها، *** تو را عطری نامیدم که در غنچه‌ها خانه داردای آقا و پیشوای باران‌ها و فصل‌ها، تو مانند عطری هستی که در غنچه‌ها نهفته است.تو را پرستو نامیدم *** ای سرور سروران، *** ای برترین حماسه!ای پیشوای پیشوایان، ای برترین شکل دلاوری و شجاعت، تو مانند پرستو هستی.***دریا متنی نیلگون است *** که علی آن را می‌نویسددریا همچون متن کبود رنگی است که علی (ع) آن را نوشته استو مریم هر شب، روی شن‌ها *** به انتظار مهدی می‌نشیندو حضرت مریم هر شب روی شن‌های آن، منتظر ظهور مهدی (عج) می‌نشیند.و گل‌هایی را می‌چیند *** که از انگشتان شهیدان می‌رویندو گل‌هایی را که از انگشتان شهیدان می‌رویند، می‌چیند.***تاریخ، روزی، روستای کوچکی را *** از روستاهای جنوب به یاد خواهد آوردتاریخ هیچ‌گاه آن روستای کوچک از روستاهای جنوب تو را فراموش نخواهد کرد.که «معرکه» خونده می‌شود. *** روستایی که با «صدر»ش، با سینه‌اش *** از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کردروستایی که «معرکه» نامیده می‌شود. روستایی که با امام موسی صدرش و با تمام وجودش از خاک شریفش و بزرگواری انسان دفاع می‌کند.***سرورم! ای سرور آزادگان! *** در زمانه سقوط و ویرانی *** جز تو، کسی نمانده استای سرور انسان‌های آزاده در روزگار تباهی و فروپاشی، غیر از تو کسی نمانده است.که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد *** جز تو کسی نمانده است؛ *** مگر تو! *** مگر تو!که در زندگی ما درخت خرما بکارد و باغ‌های انگور به وجود آورد. تنها تو مانده‌ای.پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای!دوباره به ما امید و روشنایی ببخش.ردا: بالاپوشپیشه: شغل و حرفهبرین: قرار گرفته در جای بالاتر و برترصیاد: شکارچیپیکر: کالبداشتیاق: شوق داشتنارجمند: گران‌بهادیرین: کهنه و قدیمیفروزان: تابانحماسه: امری افتخارآمیز که از روی شجاعت انجام شده باشد.نیلگون: کبود رنگسقوط: افتادنسرور: پیشواعنب: انگورتاکستان: باغ انگور

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *