خلاصه کتاب یوحنا ۱

خلاصه کتاب یوحنا ۱

خلاصه کتاب یوحنا ۱خلاصه کتاب یوحنا ۱کتاب مقدس/عهد جدید/مسیحیت****۱خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست۲گر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می‌کنیم و راستی در ما نیست.۳کسی که گوید او را می‌شناسم و احکام او را نگاه ندارد، دروغگو است و در وی راستی نیست۴کسی که برادر خود را محبّت نماید، در نور ساکن است و لغزش در وی نیست.۵کسی که از برادر خود نفرت دارد، در تاریکی است و در تاریکی راه می‌رود و نمی‌داند کجا می‌رود زیرا که تاریکی چشمانش را کور کرده است.۶دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد، محبّت پدر در وی نیست.۷دنیا و شهوات آن در گذر است لکن کسی که به ارادهٔٔ خدا عمل می‌کند، تا به ابد باقی می‌ماند.۸هرکه در وی ثابت است گناه نمی‌کند و هرکه گناه می‌کند او را ندیده است و نمی‌شناسد.۹ای برادرانِ من، تعجّب مکنید اگر دنیا از شما نفرت گیرد.۱۰هر که از برادر خود نفرت نماید، قاتل است و می‌دانید که هیچ قاتلْ حیات جاودانی در خود ثابت ندارد.۱۱ای حبیبان، یکدیگر را محبّت بنماییم زیرا که محبّت از خداست و هرکه محبّت می‌نماید از خدا مولود شده است و خدا را می‌شناسد۱۲و کسی که محبّت نمی‌نماید، خدا را نمی‌شناسد زیرا خدا محبّت است۱۳کسی هرگز خدا را ندید؛ اگر یکدیگر را محبّت نماییم، خدا در ما ساکن است و محبّت او در ما کامل شده است۱۴خدا محبّت است و هرکه در محبّت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی.۱۵در محبّت خوف نیست بلکه محبّتِ کامل خوف را بیرون می‌اندازد؛ زیرا خوف عذاب دارد و کسی که خوف دارد، در محبّت کامل نشده است۱۶اگر کسی گوید که خدا را محبّت می‌نمایم و از برادر خود نفرت کند، دروغگو است، زیرا کسی که برادری را که دیده است محبّت ننماید، چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است محبّت نماید؟۱۷و این حکم را از وی یافته‌ایم که هرکه خدا را محبّت می‌نماید، برادر خود را نیز محبّت بنماید.****منبع مطلب:وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمیمنبع عکس:وبسایت ناسا

منبع

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *