صدای پای مورچه …!

صدای پای مورچه …!

« شرک در امت من ، از راه رفتن مورچه بر سنگ سیاه در شب تار پوشیده تر است.»حضرت محمد (ص)و اما شرک ، اقسامی دارد ؛یکی از مهمترینِ آنها ، شرک در ربوبیت است؛ به این معنا :« شرک در ربوبیت، آن است که انسان معتقد شود در عالم، ارباب(پروردگاران) متعددی وجو دارد و خداوند ،”رب الارباب” است. به این معنا که تدبیر عالم به هر یک از ارباب متفرق، به طور مستقل تفویض شده است. همان‌گونه که مشرکان عصر حضرت ابراهیم(ع) به این نوع شرک مبتلا بودند؛ گروهی ستارگان را مدبر عالم می‌دانستند و گروه دیگر ماه را و گروهی خورشید را.»برای توضیحات کامل تر ، به شرک چیست؟ و آیا شرک اقسام و مراتب دارد؟ – گنجینه پاسخ ها … مراجعه نمایید.

منبع

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *