آتش خداوند

آتش خداوند

«وَ اللهُ مُحيطٌ بالكافرينَ (۲:۱۹)»«وَ إنَّ جهنّمَ لَمُحيطةٌ بالكافرينَ (۹:۴۹)»«نارُ اللهِ المُوقَدَةُ (۱۰۴:۶)»گویی خداوند به آتش تشبیه شده است. ترکیب «نار الله»، اضافه‌ی ملکی نیست. درست مثل «صبغة الله (۲:۱۳۸)». مثالش در زبان فارسی می‌شود ترکیب «بحر خدا» در این بیت حافظ که:یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر/ کز آب هفت بحر به یک موی تر شویhttps://t.me/quranicfragments/24

منبع

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *