کاپل های استری کیدز

کاپل های استری کیدز

تعدادی از کاپل های استری کیدز :کاپل ها عبارتند از :Hyunlix= هیونلیکس💜( هیونجین و فیلیکس )💜Minsong= مینسونگ💜( مینهو و جیسونگ )💜Chanho= چانهو💜( چان و مینهو )💜Changlix= چانگلیکس💜( چانگبین و فیلیکس )💜Hyunin= هیونین💜( هیونجین و جونگین )💜Hyunsong= هیونسونگ💜( هیونجین و جیسونگ )💜Hyunjong= هیونجونگ💜( هیونجین و جونگین )💜Chanlix= چانلیکس💜( بنگ چان و فیلیکس )💜Changjin= چانگجین💜( چانگبین و هیونجین )💜Hyunbin= هیونبین💜( هیونجین و چانگبین )💜Songlix= سونگلیکس💜( سونگمین و فیلیکس )💜Minchan= مینچان💜( مینهو و بنگ چان)💜Banginho= بَنگینهو💜( بنگ چان و مینهو )💜2 chan= تو چان💜( بنگ چان و چانگبین )💜Chanjin= چانجین💜( بنگ چان و هیونجین )💜Jichan= جی چان💜( جیسونگ و بنگ چان )💜Chansung= چانسونگ💜( بنگ چان و جیسونگ )💜Chanmin= چانمین💜( بنگ چان و سونگمین )💜Seungchan= سونگ چان💜( سونگمین و بنگ چان )💜Chanin= چانین💜( بنگ چان و جونگین )💜Jeongchan= جونگ چان💜( جونگین و بنگ چان )💜Hyunho= هیون هو💜( هیونجین و مینهو )💜Minlix= مینلیکس💜( مینهو و فیلیکس)💜2 min= تو مین💜( مینهو و سونگمین )💜Jeongho= جونگ هو💜( جونگین و مینهو )💜Changsung= چانگسونگ💜( چانگبین و جیسونگ )💜Seungbin= سونگبین💜( سونگمین و چانگبین )💜Jeongchang= جونگ چانگ💜( جونگین و چانگبین )💜Seungjin= سونگجین💜( سونگمین و هیونجین )💜Jilix= جیلیکس💜( جیسونگ و فیلیکس )💜Seungsung= سونگ سونگ💜( جیسونگ و سونگمین )💜Sungin= سونگین💜( سونگمین و جونگین )💜Seunglix= سونگلیکس💜( سونگمین و فیلیکس )💜Jeonglix= جونگلیکس💜( جونگین و فیلیکس )💜Jeongmin= جونگمین💜( جونگین و سونگمین )💜Seungin= سونگین💜( سونگمین و جونگین )💜(。♡‿♡。)تو نظرات کاپل نورد علاقتو بگو

منبع

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *